Biznes i finanse

SOLARLIGHTKOREA CO.,Ltd Korea stworzyła „elektryczne RESL (Recovery Solid Electrical Interphase)” nową obiecującą technologię odzyskiwania metali wartościowych z baterii wielokrotnego ładowania

SEUL, Korea Południowa, 9 lutego 2022 r. /PRNewswire/ — SOLARLIGHTKOREA CO., Ltd, koreański producent baterii nr 1, ogłosił dziś, że próby dekompozycji ogniw oraz suchej ekstrakcji tworzyw o wysokiej czystości, wykorzystywanych do budowy anody i katody, zakończyły się powodzeniem dzięki zastosowaniu nowatorskiej, opracowanej przez spółkę technologii pełnego rozładowania „na sucho”.

Według SNE Research, placówki zajmującej się analizowaniem rynku energii, przewiduje się, że światowy rynek zużytych baterii do pojazdów elektrycznych, którego wartość w 2019 r. oszacowano na 1,65 tys. KRW, do roku 2030 osiągnie wartość 20,2 tys. KRW. W miarę rozwoju branży recyklingu baterii wzrasta zainteresowanie podstawowymi surowcami wykorzystywanymi do ich produkcji, ponieważ ich zapasy są niewielkie, a ich pozyskanie nastręcza wiele trudności.

SOLARLIGHTKOREA CO., Ltd zajmuje dominującą pozycję w światowej branży recyklingu energii dzięki innowacyjnej technologii „elektrycznego RESL (Recovery Solid Electrical Interphase)”, przyjaznego dla środowiska obiegu baterii pozwalającego na całkowite usunięcie jonów litu znajdujących się w katodzie baterii wielokrotnego ładowania, i za pomocą cyklu szybkiego, całkowitego rozładowania, przekształca je w anodę. Ponieważ podczas przemiany w związki stałe nie zachodzą żadne dodatkowe reakcje fizykochemiczne, technologia ta pozwala na całkowite wyeliminowanie ryzyka pożaru czy wybuchu nawet w przypadku przecięcia, podpalenia czy nakłucia baterii.

Technologia ta umożliwia w szczególności wykorzystanie pozostałej mocy baterii w 99,99% do zagwarantowania stabilności, a zatem pozyskanie metali wartościowych dla potrzeb dalszego recyklingu staje się niezwykle proste. Możliwe jest również obniżenie kosztów ekstrakcji, a co za tym idzie, przewiduje się dalsze osiągnięcia w zakresie budowania nowego systemu wykorzystywania surowców o wysokiej wartości dodanej charakteryzującego się wyższą wydajnością i wykonalnością ekonomiczną. Przewiduje się też zwiększenie konkurencji na arenie międzynarodowej, która będzie nową siłą napędową wzrostu i przyczyni się do rozwinięcia bazy surowcowej poprzez wykreowanie przez nowe przedsiębiorstwa zapotrzebowania na recykling baterii wielokrotnego ładowania oparty na technologii źródłowej gwarantującej stałe dostawy metali wartościowych oraz ich pozyskiwanie w sposób nie generujący zanieczyszczeń.

„Nowa technologia opracowana przez SOLARLIGHTKOREA CO.,Ltd jest jedną z kluczowych technologii obróbki wstępnej, które uznaje się za rozwiązanie alternatywne dla problemu stabilności oraz ograniczeń ekonomicznych/technologicznych, które są obecnie gorącym tematem w branży recyklingu baterii – powiedział dyrektor wykonawczy SOLARLIGHTKOREA CO.,Ltd. – W świetle problemów ze zużytymi bateriami, z jakimi boryka się krajowa i zagraniczna branża produkująca baterie wielokrotnego ładowania, obiecujące rozwiązanie z dziedziny obiegowego gospodarowania materiałami jakim jest elektryczne RESL (Recovery Solid Electrical Interphase), staje się technologią bazową dla całego cyklu życia baterii wielokrotnego ładowania. Przewiduje się, że ta nowatorska technologia recyklingu, oparta na cyklu szybkiego i całkowitego rozładowania >>na sucho<< pozwoli stworzyć globalny klaster obiegu surowców i będzie siłą napędową przyszłego rozwoju”.

Wizytówka SOLARLIGHTKOREA CO.,Ltd

SOLARLIGHTKOREA CO.,Ltd, lider koreańskiego rynku baterii, dysponuje technologią ESS O&M oraz bogatą bazą wiedzy o bateriach wielokrotnego ładowania. Na arenie branżowej wyróżnia się ze względu na opracowywane technologie podtrzymywania stabilności oraz diagnozowania i kontrolowania baterii, a także pozyskiwania surowców o wysokiej czystości z wykorzystaniem procesu rozładowania i fizycznego stabilizowania baterii, które stanowią podstawowe etapy systemu recyklingu.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1735928/1.jpg

Źródło: SOLARLIGHTKOREA(CO.,Ltd)

KONTAKT:
Kwon seo jin
tel. 082+10-4343-9558
e-mail: sj.kwon@solarlightkorea.com

Źródło informacji: PR Newswire

 

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM