Nauka i technologie

Tak Wiedeń chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 roku

Zdaniem ratusza w Wiedniu zmiany klimatyczne to jedno z największych wyzwań dnia dzisiejszego. Aby utrzymać wysoki poziom życia w przyszłości, Wiedeń, który znajduje się na szczycie rankingów miast o najlepszej jakości życia, chce do 2040 roku osiągnąć neutralność energetyczną. Ma to osiągnąć dzięki specjalnemu harmonogramowi klimatycznemu i Strategii Ramowej Inteligentnego Miasta Klimatu, która określa sto działań, mających pomóc wiedeńskiej metropolii osiągnąć ten ambitny cel. Według burmistrza Wiednia, Michaela Ludwiga, konkretne kroki były omawiane nie tylko z ekspertami i naukowcami, ale także z mieszkańcami miasta.

Jedenaście obszarów do osiągnięcia neutralności

Miasto podzieliło poszczególne kroki na łącznie jedenaście obszarów objętych działaniami:

– energia (inwestycje w fotowoltaikę, ciepłownictwo i chłodzenie),

– mobilność (inwestycje w transport publiczny, rozwój wspólnych środków transportu, inwestycje w wodór),

– budynki (dotacje, instalacje fotowoltaiczne, zrównoważone budownictwo mieszkaniowe),

gospodarka i rynek pracy (budżet klimatyczny, gospodarka współdzielenia),

– zero waste i gospodarka o obiegu zamkniętym (inwestycje w sieć naprawczą, eliminacja odpadów),

– adaptacja do zmian klimatu (więcej zieleni, zazielenianie i zacienianie),

ekologia miejska, środowisko i woda (planowanie nowych dzielnic w sposób kompaktowy przy odpowiedniej gęstości urbanistycznej),

zdrowie i integracja społeczna (np. wzmacnianie świadomości zdrowotnej, budowa nowych obiektów służby zdrowia o konstrukcji niskoenergetycznej,

edukacja, nauka i badania (budowa osiedli z koncentracją placówek oświatowych, energetycznie samowystarczalne nowe budynki szkolne),

cyfryzacja (np. podstawowe prawa cyfrowe, promowanie umiejętności cyfrowych),

– partycypacja i kultura (partycypacja kulturalna, partycypacja obywatelska w ramach projektu Vienna Climate Team).

Wiedeń od kilku lat jest jednym z pionierskich miast w ochronie klimatu. Ponadto jako jedno z pierwszych miast na świecie uwzględniło w swoich planach kompleksowy program jego ochrony. Dzięki niemu Wiedeń zdołał już zredukować emisję CO2 o ok. 40 proc., co uczyniło stolicę, austriackim krajem związkowym z najniższą emisją CO2 na mieszkańca.

Źródło informacji: Eurocomm-PR

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM