Polityka i społeczeństwo

W środę w PE debata z szefem unijnej dyplomacji dot. groźby wybuchu wojny na Ukrainie

Debata odbywa się w okresie wzmożonej aktywności dyplomatycznej, mającej na celu złagodzenie groźby wybuchu wojny na wschodzie Ukrainy.

Oprócz debaty na temat wojskowego zagrożenia dla Ukrainy ze strony Rosji, we wtorek popołudniu europosłowie przedyskutują roczne sprawozdania Parlamentu na temat Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Eurodeputowani przedstawią swoje propozycje, jak wzmocnić UE jako globalnego aktora polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Głosowanie nad tymi sprawozdaniami odbędzie się w środę, a wyniki głosowań będą ogłoszone w czwartek.

W odrębnym głosowaniu w trybie pilnym w poniedziałek Parlament Europejski podejmie decyzję w sprawie pożyczki makrofinansowej w wysokości 1,2 mld euro, aby pomóc Ukrainie w zaspokojeniu jej potrzeb w zakresie finansowania zewnętrznego w 2022 r. Zgodnie z wnioskiem przedłożonym przez Komisję pożyczka służy jako „szybkie wsparcie w sytuacji ostrego kryzysu i wzmocnienie odporności kraju”.

Na przełomie stycznia i lutego na Ukrainę udała się delegacja dziewięciorga posłów do PE, z przewodniczącymi Komisji Spraw Zagranicznych oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony. Podczas wizyty wyrazili oni niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej kraju w jego granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz dla prawa Ukrainy do wyboru własnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i sojuszy.
 

Źródło informacji: EuroPAP News


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM