Biznes i finanse

PARP zaprasza na „Branżowe czwartki”, czyli cykl webinarów nt. potrzeb kompetencyjnych i wyzwań na rynku pracy

Bilans Kapitału Ludzkiego to unikatowy w skali europejskiej monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy, realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński od 2009 r. W oparciu o te doświadczenia przeprowadzono badania w 17 branżach, w czasie których określono obecne i przyszłe potrzeby kompetencyjne, a także identyfikowano wyzwania stojące przed branżą w wymiarze kompetencyjnym.

Podczas „Branżowych czwartków” zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań prowadzonych w ramach kilkunastu badań branżowych. Eksperci z poszczególnych dziedzin porozmawiają o potrzebach kompetencyjno-zawodowych pracodawców, niedopasowaniach kompetencyjnych pracowników, trendach i wyzwaniach oraz ich wpływie na rynek pracy i poszczególne branże.

Cykl webinarów rozpocznie się 3 marca 2022 r. spotkaniem dotyczącym sektora handlu. W tym samym miesiącu odbędą się również webinary przedstawiające wyniki badań z branży komunikacji marketingowej, motoryzacji i elektromobilności oraz nowoczesnych usług biznesowych.

„Uważamy, że pracownicy i ich umiejętności są czynnikiem decydującym o możliwościach rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Obserwowane w naszych badaniach trendy, które wpływają na funkcjonowanie poszczególnych branż, wskazują na konieczność zapewnienia kadr, które pozwolą na adaptację do nowych warunków. Dlatego tak niezbędna jest wiedza płynąca z badań, ale też dyskusja na ten temat z pracodawcami, środowiskiem edukacji i innymi ekspertami, których będziemy gościć na spotkaniach czwartkowych” – powiedziała Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

Pierwsze webinarium o wyzwaniach dla handlu

Badania w sektorze handlu były przeprowadzone w trakcie pandemii i był to czas nietypowy dla wszystkich gałęzi gospodarki. Pomimo, że okres ten przyniósł branży trudności i straty, był też impulsem do zmian w kierunku cyfryzacji. Większość pracodawców boleśnie odczuła skutki pandemii m.in. w postaci spadku zamówień i zmniejszenia liczby klientów.

30% firm skróciło czas pracy pracowników, a 14% zmieniło model pracy na formę zdalną. W przeciwieństwie do innych branż, w handlu nie pojawiły się nowe stanowiska pracy i co więcej 78% pracodawców nie przewiduje pojawienia się ich w ciągu najbliższych 5 lat.

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM