Polityka i społeczeństwo

MS: Spotkanie z Prokuratorem Międzynarodowego Trybunału Karnego (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Spotkanie z Prokuratorem Międzynarodowego Trybunału Karnego

W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się dzisiaj (17 marca br.) robocze spotkanie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro z Prokuratorem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karimem Khanem. Rozmowy dotyczyły postępowania w sprawie zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie.

W spotkaniu uczestniczyli również m.in. wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, prokurator Dariusz Barski i zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Beata Marczak.

Międzynarodowy Trybunał Karny prowadzi postępowanie w sprawie zbrodni wojennych Rosji popełnianych na Ukrainie. Uzyskało ono poparcie ministrów sprawiedliwości państw UE. Wcześniej, na prośbę Prokurator Generalnej Ukrainy, Zbigniew Ziobro polecił wszczęcie takiego śledztwa przez polską prokuraturę. Celem jest dokumentowanie zdarzeń, które staną się podstawą pociągnięcia winnych zbrodni do międzynarodowej odpowiedzialności karnej.

Na początku marca 2022 r. w trakcie spotkania Eurojust, z udziałem Prokuratorów Generalnych Ukrainy, Litwy i Polski zapadła decyzja o utworzeniu wspólnego zespołu śledczego do sprawy zbrodni wojennych na Ukrainie.

300 świadectw procesowych

W polskim postępowaniu zostało zebranych już ponad 300 świadectw procesowych, czyli protokołów zeznań świadków, którzy opisują konkretne zbrodnie i występki, jakie miały miejsce w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Oprócz tego udało się pozyskać wiele dokumentów zdjęciowych i materiałów filmowych od świadków, którzy rejestrowali te wydarzenia. Postępowanie jest prowadzone pod nadzorem prokuratora Dariusza Barskiego.

Działania polskiej prokuratury mają charakter pomocniczy w stosunku do głównego śledztwa rozpoczętego przez MTK. Na stronie internetowej Prokuratury Krajowej zamieszczony został apel w języku ukraińskim do uchodźców o zgłaszanie się do prokuratury w celu złożenia zeznań i przekazania dowodów zbrodni.

W śledztwie trwają przesłuchania świadków oraz zabezpiecza się zapisy dokumentujące akty zbrodni wojennych. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa świadka, przesłuchania odbywają się w miejscu dogodnym dla uchodźcy. Przesłuchiwane są wyłączenie osoby, których stan fizyczny i psychiczny na to pozwala i tylko, gdy wyrażą na to zgodę. Zapewniony jest przy tym udział psychologa.

Memorandum o współpracy

Przed kilkoma dniami zostało podpisane przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro i Prokurator Generalną Ukrainy Irynę Wenediktową memorandum o współpracy między polską Prokuraturą Krajową a Biurem Prokuratora Generalnego Ukrainy.

Współpraca dotyczy rosyjskich zbrodni popełnianych na terytorium Ukrainy, m.in. ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i zbrodni agresji. Obie strony umowy będą zbierać i utrwalać dowody zbrodni, wymieniać się informacjami oraz wykonywać wnioski o udzielenie wzajemnej pomocy prawnej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ par/


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM