Biznes i finanse

NTT SYSTEM SA (3/2022) Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.

Zarząd NTT System S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zakręcie informuje, iż Spółka otrzymała podpisany przez PKO Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Faktor”) aneks nr 16 do umowy faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka z dnia 24 czerwca 2015 roku, podwyższający maksymalny limit finansowania Spółki do kwoty 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Informację o zawartej Umowie Faktoringowej Emitent przekazał w raportach bieżących nr 14/2015 z dnia 07 lipca 2015 r., nr 17/2015 z dnia 28 września 2015r., nr 14/2016 z dnia 13 lipca 2016 r., nr 15/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., nr 21/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r, nr 27/2018 z dnia 31 października 2018 r., nr 16/2019 z dnia 31 maja 2019 r., nr 26/2019 z dnia 22 listopada 2019 r., nr 18/2020 z dnia 27 maja 2020 roku, nr 35/2020 z dnia 03 grudnia 2020 roku, nr 37/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku oraz nr 21/2021 z dnia 08 grudnia 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż z dniem podpisania niniejszego aneksu została zamknięta umowa faktoringu odwrotnego z PKO Faktoring S.A., o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2021 z dnia 20 września 2021 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM