Biznes i finanse

MF: rozszerzenie zakresu wsparcia dla samorządów na inwestycje wodno-kanalizacyjne (komunikat)

Ministerstwo Finansów informuje:

Wsparcie finansowe inwestycji wodno-kanalizacyjnych dla gmin obejmie też inwestycje w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków.

Samorządy będą mogły również dofinansować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W wyniku zmiany przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, został rozszerzony zakres inwestycji gmin w przypadku otrzymania wsparcia finansowego z budżetu państwa w 2021 r. „W przypadku otrzymania wsparcia inwestycji kanalizacyjnych, gminy będą mogły zrealizować także inwestycje w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków. Ponadto będą mogły dofinansować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” – informuje wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw. Polegały na dodaniu art. 70h w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków będą miały zastosowanie przepisy ustawy z 27 sierpnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w kwestii stosowania przepisów w zakresie uzupełnienia subwencji ogólnej na cele wodno-kanalizacyjne: https://www.gov.pl/web/finanse/komunikaty-i-opracowania

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mick/


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM