Biznes i finanse

PZU SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Wybrane jednostkowe dane finansowe wg PSR (w mln zł/mln euro)
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 13 389,00 12 537,00 2 925,00 2 802,00
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 1 269,00 1 533,00 277,00 343,00
Wynik netto na działalności inwestycyjnej 1 558,00 1 103,00 340,00 247,00
Zysk netto 2 028,00 1 919,00 443,00 429,00
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000,00 863 523 000,00 863 523 000,00 863 523 000,00
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 2,35 2,22 0,51 0,50
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 404,00 1 454,00 307,00 325,00
Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej 1 562,00 -1 378,00 341,00 -308,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 944,00 -81,00 -643,00 -18,00
Przepływy pieniężne netto, razem 22,00 -5,00 5,00 -1,00
Aktywa 44 466,00 44 665,00 9 668,00 9 679,00
Kapitał podstwowy 86,00 86,00 19,00 19,00
Kapitały, razem 15 776,00 17 689,00 3 430,00 3 833,00
Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000,00 863 523 000,00 863 523 000,00 863 523 000,00
Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 18,27 20,48 3,97 4,44

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM