Biznes i finanse

RAFAMET SA (15/2022) Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Bankiem BNP Paribas S.A.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął podpisany przez Bank BNP Paribas S.A. (01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 2) aneks nr 25 z dnia 23.03.2022 r. do umowy o limit wierzytelności z dnia 29.07.2009 r.

Na podstawie aneksu limit wierzytelności został podwyższony o 2.000.000,00 zł i ustalony na poziomie 12.500.000,00 zł. Okres dostępności limitu został ustanowiony na 12 miesięcy i obowiązuje do dnia 22.03.2023 r.

Emitent może wykorzystywać przedmiotowy limit na:

a) gwarancje bankowe: przetargowe, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, rękojmi oraz gwarancje mieszane; w ramach obowiązującego limitu będą wystawiane gwarancje do kwoty 10.500.000,00 zł z okresem ważności nie przekraczającym 24 miesiące, natomiast gwarancje do kwoty 3.500.000,00 zł z będą wystawiane z okresem ważności powyżej 24 miesięcy,

b) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000,00 zł w terminie do dnia 22.03.2023 r.; oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża bankowa,

c) kredyt odnawialny 1 do kwoty 5.000,000,00 zł oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża bankowa, spłata zadłużenia z tytułu kredytów odnawialnych, będzie następowała zgodnie z zaakceptowanym przez Bank harmonogramem dotyczącym finansowanych kontraktów, jednak nie później niż do 22.03.2025 roku,

d) kredyt odnawialny 2 do kwoty 2.000,000,00 zł oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M plus marża bankowa, spłata zadłużenia z tytułu kredytu odnawialnego, będzie następowała zgodnie z zaakceptowanym przez Bank harmonogramem w 33 ratach miesięcznych.

Łączna kwota zadłużenia z tytułu wykorzystania produktów opisanych w pkt. a) – d) nie może przekroczyć równowartości 12.500.000,00 zł.

Przedmiotową umowę zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM