Biznes i finanse

Europejskie Forum Młodych Liderów wydarzeniem towarzyszącym XIV Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu

Przez wiele lat w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego z sukcesem realizowano działania dla uczniów, studentów oraz młodych absolwentów. Po pandemicznej przerwie, w 2022 roku i przy udziale Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji po raz pierwszy na Europejskim Kongresie Gospodarczym zostanie zainaugurowane Europejskie Forum Młodych Liderów.

Ideą forum jest zapewnienie aktywnym działaczom młodzieżowym z krajów Unii Europejskiej, Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego oraz Polski przestrzeni do dzielenia się doświadczeniami, nawiązywania kontaktów oraz dyskusji o tematach ważnych dla młodych ludzi w całej Europie. W zaplanowanym na trzy dni Forum weźmie udział 300 młodych aktywistów z całej Europy oraz studenci regionalnych uczelni i przedsiębiorcy, uczestnicy Kongresu.

„Skutecznych liderów określają chęci, ambicje, możliwości i dokonania, a nie wiek. Właśnie dlatego podczas Kongresu szukamy w szczególny sposób potencjału w młodym pokoleniu, oddajemy młodym głos, słuchamy, co mają do powiedzenia – przyznaje Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. – Mam poczucie, że w dialogu międzypokoleniowym znajdziemy trafne odpowiedzi i rozwiązania najważniejszych problemów Europy, i to nie tylko w aspekcie gospodarczym”.

„Ideą Forum jest zapewnienie przestrzeni dla aktywnych działaczy młodzieżowych z krajów Unii Europejskiej, ale także Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego. Agresja Rosji na Ukrainę stawia młodych Europejczyków przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Dlatego kontekstem tegorocznych sesji plenarnych i warsztatów będzie wojna oraz możliwości wsparcia ukraińskiego społeczeństwa” – mówi dr Paweł Poszytek, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

W ramach Forum młodzi uczestnicy będą mogli się spotkać z przedstawicielami biznesu i liderami opinii obecnymi na Kongresie, a kongresowi goście zostaną zaproszeni do udziału w aktywnościach Europejskiego Forum Młodych Liderów. Tematyka spotkań jest zgodna z Agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i Europejską Strategią na rzecz Młodzieży na lata 2019-2027. W programie zaplanowano wystąpienia ekspertów, prezentacje narzędzi Eurodesku, gry, miniwykłady, prezentacje oraz dyskusję z uczestnikami. Proces rejestracyjny ruszył 21 marca – w wydarzeniu będzie można wziąć udział stacjonarnie oraz online.

Europejskie Forum Młodych Liderów zainauguruje debata nt. „Europa i świat 2030” z udziałem młodzieży i politycznych liderów rozmawiających o najważniejszych celach oraz narzędziach społecznej i cywilizacyjnej zmiany. Wojna w Europie – czynnik kształtujący postawy młodych Europejczyków oraz pytanie, co młodzi ludzie mogą zrobić dziś, by Europa była lepszym, bezpiecznym miejscem do życia; rola edukacji w zapobieganiu konfliktom, deficyt odpowiedzialności i jak wywierać skuteczną presję i budować kapitał wspierający transformację; system edukacji wobec dynamicznych zmian na rynku pracy i w dziedzinie technologii – to wybrane tematy sesji otwierającej wydarzenie.

W ramach Forum zaplanowano sesje plenarne i tematyczne oraz warsztaty. Wśród omawianych tematów znajdzie się m.in.: podsumowanie 35 lat działalności Erasmusa – analiza i wyzwania związane z międzynarodową wymianą uczniów. Przewodnim aspektem trzydniowych debat będzie także dyskusja na temat możliwości i zagrożeń, jakie stwarzają cyfryzacja i nowe technologie. Paneliści odpowiedzą na pytanie, w jaki sposób wykorzystać narzędzia cyfrowe w procesie włączania społecznego? Czy rozwój technologiczny wspiera rozwój młodzieży? Jakie możliwości dają technologie cyfrowe w dzisiejszej edukacji? Rozwój technologii a krytyczne myślenie w świecie dezinformacji, prywatność w cyfrowym świecie – to wybrane tematy, o których porozmawiają uczestnicy Forum.

Osobną kwestią poruszaną na Forum będzie to, co się dzieje obecnie w związku z wojną w Ukrainie. Będzie czas na zastanowienie się nad tym, jakie są wyzwania młodego lidera w czasach kryzysu. Jak być skutecznym w pomaganiu? Jak pomagać bezpiecznie i jak nie wypalić się za szybko? Zaplanowano szereg debat dotyczących zaangażowania społecznego, jak również spotkań poświęconych temu, jak poradzić sobie z lękiem.

Organizatorami Europejskiego Forum Młodych Liderów są: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, trzydniowy cykl 150 debat oraz spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych przedstawicieli świata polityki, biznesu, nauki, ekonomii, samorządu. Uczestnicy spotkają się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, debaty będzie można również śledzić w internecie.

Rejestracja uczestników na Europejskie Forum Młodych Liderów w ramach XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbywa się na stronie wydarzenia: http://wydarzenia.frse.org.pl/ankieta/707811/rejestracja-na-europejskie-forum-mlodych-liderow-2022.html

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.

Więcej informacji:

Europejski Kongres Gospodarczy – www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP – www.ptwp.pl

Zapraszamy również:

Facebook: facebook.com/EECKatowice

LinkedIn: www.linkedin.com/showcase/europejski-kongres-gospodarczy/

Twitter: twitter.com/EECKatowice #EKG2022 #EEC2022

KONTAKT:

Aneta Miler

biuro prasowe EEC/Imago PR

tel. 609 880 115

e-mail: aneta.miler@imagopr.pl

Źródło informacji: Grupa PTWP


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM