Nauka i technologie

Debata Centralnego Domu Technologii: edukacja i wzrost gospodarczy są ściśle powiązane

Podczas dyskusji uczestnicy spotkania zastanawiali się m.in. nad tym, w jaki sposób tworzyć proces edukacyjny, aby wspierał on rozwój gospodarki opartej na wiedzy i jaka w tym procesie ma być rola instytucji państwowych, organizacji pozarządowych i biznesu. Rozważano również, w jaki sposób skutecznie dążyć do zdobycia umiejętności, wiedzy i kompetencji istotnych dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu debat CDTalks.

Zdaniem Anny Sokołowskiej, dyrektor CDT, proces edukacyjny i budowanie wzrostu gospodarczego są ze sobą ściśle połączone i wzajemnie zależne.

„Nam zależy na tym, żeby nie traktować systemu edukacji jako osobnego działania poza biznesem, poza gospodarką, tylko dostosowywać sposób edukowania do zapotrzebowania rynku. Potrzebne są inwestycje w kompetencje przyszłości i na to powinniśmy kłaść nacisk. Uczniów należy uczyć, jak zdobywać wiedzę, jak ją tworzyć, a nie tylko odtwarzać” – powiedziała.

Dyrektor Centralnego Domu Technologii oceniła, że obecnie największym wyzwaniem jest to „jak połączyć system edukacji, system oceniania, który jest w szkołach z tym, czego potrzebuje rynek i z tym, czego potrzebują uczniowie, żeby się na tym rynku odnaleźć”.

„Musimy tak podchodzić do procesu edukacyjnego, żeby wychować świadomych, pewnych siebie obywateli, którzy będą się potrafili odnaleźć w przyszłym życiu. Potrzebujemy tego, żeby wzmacniać w uczniach ich krytyczne myślenie, ich umiejętności: samodzielnego zdobywania wiedzy, pracy projektowej, współpracy z innymi” – dodała.

Według Kingi Pasternak, rzeczniczki Centrum GovTech, obecny szybko zmieniający się świat wymaga nowego podejścia, kompetencji i nowych sposobów na nauczanie. „Musimy się skupić na tym, aby w systemie edukacji dążyć do tego, żeby kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i nowoczesne podejście było na porządku dziennym”. Jak podkreśliła, w osiągnięciu tego celu z pewnością może pomóc wsparcie ze strony państwa.

Jak poinformowała rzeczniczka Centrum GovTech, obecnie na wsparcie skuteczniejszej i bardziej dostosowanej do wyzwań współczesnego świata edukacji dla prawie 5 milionów polskich uczniów działa wiele rządowych programów, dotyczących m.in. podłączenia każdej polskiej szkoły do szybkiego internetu czy programu „Laboratoria przyszłości”.

„Rok temu ogłosiliśmy w CDT start programu >>Laboratoria przyszłości<<, który zapewnia wszystkim szkołom w Polsce najnowocześniejszy sprzęt – drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrywania audio i video oraz wszystko to, co pomoże uczniom i nauczycielom na zajęciach. Przeszło miliard złotych, który w ramach sprzętu jest rozdysponowany w szkołach jest bardzo ważny. Nie można zapominać, że Minister Edukacji i Nauki obiecał 70 mln zł tylko na rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli” – dodała.

Zdaniem Michała Przymusińskiego, zastępcy dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Cyfryzacji Nauki i Edukacji – w procesie edukacyjnym bardzo istotne jest budowanie u młodych ludzi etycznego podejścia i kompetencji dostosowanych do zmieniającego się świata.

„Etyka jest tu niezwykle ważna, ponieważ wszyscy jesteśmy beneficjentami etyki, którą nabywa się w procesie edukacyjnym. Lepiej wyedukowane społeczeństwo lepiej realizuje idee demokratyczne, poprawia się zarządzanie państwem, sprawniej działają mechanizmy współpracy. Jeżeli mamy środowisko bardziej etyczne, to możemy skupić się na tym, żeby propagować w nim w kompetencje zaawansowane, które wymagają korzystania z technologii” – wyjaśnił Michał Przymusiński. Zaznaczył, że bardzo ważne jest także kreowanie interdyscyplinarnego podejścia w edukacji.

„Postęp jest możliwy tylko wtedy, kiedy inżynierowie rozumieją również inne obszary takie jak kultura czy sztuka – wtedy mogą stworzyć syntezę i takie produkty, które są przełomowe” – ocenił.

Jak zaznaczyła Aleksandra Rodzewicz, ekspertka merytoryczna Forum Edukacji Włączającej woj. małopolskiego i członek Rady Programowej Instytutu Nauki Lektikon, aktualne badania pokazują, że problemem dzisiejszej młodzieży jest odporność na stres i praca zespołowa.

„Projektujmy edukację w taki sposób, żeby tworzyć warunki do tego, żeby młodzi ludzie mogli nabywać te umiejętności” – zaapelowała.

„Jeśli mówimy o kompetencjach przyszłości, nie mówimy, że któraś jest ważniejsza, a któraś mniej ważna, ale ja widzę i to jest poparte badaniami, że taką kompetencją, która warunkuje powodzenie wszystkich innych jest umiejętność uczenia się. Bardzo stawiałabym na to, żeby wzmacniać rolę tej kompetencji w edukacji” – podkreśliła ekspertka.

Środowa debata zbiegła się z trzecią rocznicą powstania CDT – Centralny Dom Technologii to nowoczesna instytucja edukacyjna powołana w 2019 roku przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju. Działa na rzecz łączenia edukacji ze światem technologii, społecznością innowatorów i przedstawicielami biznesu. W ramach swojej działalności w obszarze nowych technologii i w ramach budowania kompetencji przyszłości, edukatorzy CDT-u przeszkolili już ponad 27 tysięcy osób – nauczycieli, edukatorów, uczniów oraz seniorów.

Zakres działań instytucji obejmuje zarówno prowadzenie własnej działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych, jak i szkolenia kadry pedagogicznej z narzędzi nowoczesnej edukacji. Poza edukacją w nurcie STEAM Centralny Dom Technologii współpracuje również z różnymi organizacjami, instytucjami, szkołami i przedstawicielami biznesu w celu tworzenia, testowania i wdrażania nowych rozwiązań skutecznej i atrakcyjnej edukacji.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM