Biznes i finanse

NEWAG SA (4/2022) Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Zbigniewa Jakubasa, działającego na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), w oparciu o 87 ust. 3 Ustawy o ofercie oraz na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM