Biznes i finanse

PLAST-BOX SA (12/2022) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 2 lutego 2022 roku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 marca 2022 roku, na podstawie Komunikatu w sprawie decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) na posiedzeniu w dniu 25 marca 2022 r. opublikowanego na stronie internetowej KNF, powziął informację o podjęciu przez KNF decyzji dotyczącej udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) z dniem 15 kwietnia 2022 roku.

Niezwłocznie po doręczeniu Spółce decyzji KNF w przedmiotowej sprawie, Spółka złoży wniosek o wycofanie akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z dniem 15 kwietnia 2022 roku oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o rozwiązanie umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych.

W związku z powyższym Spółka informuje, że z dniem wycofania akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Spółka zaprzestanie publikacji raportów bieżących i okresowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM