Biznes i finanse

„Przeznaczenie można zmienić”: OncoArendi Therapeutics podsumowuje 10 lat i zmienia się w Molecure

Jak uzasadniał prezes Szumowski, nowa nazwa w bardziej adekwatny sposób komunikuje działalność i misję firmy: „Nasza nowa tożsamość – Molecure – lepiej odzwierciedla obrany przez nas strategiczny kierunek. Zajmujemy się nie tylko poszukiwaniem i rozwijaniem terapii onkologicznych, ale też innymi nieuleczalnymi chorobami. Nasze motto +Fate can be altered+ – to kwintesencja tych pozytywnych zmian”.

OncoArendi Therapeutics to jeden z liderów badań biotechnologicznych w Polsce. Firma odkrywa i opracowuje nowe leki, będące innowacyjnymi i przełomowymi rozwiązaniami, które mają pomóc pacjentom z nieuleczalnymi chorobami, takimi jak nowotwory oraz choroby włóknieniowe i zapalne.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej spółka podsumowała dziesięć lat swojego działania. „Widzimy siebie jako wiodącą firmę biotechnologiczną – odkrywającą, rozwijającą i komercjalizującą leki małocząsteczkowe, oddziaływujące zarówno z nowymi białkami, jak i bezpośrednio z fragmentami ludzkiego RNA – powiedział Marcin Szumowski, prezes OncoArendi Therapeutics, i dodał -współdziałanie leków bezpośrednio z RNA chorego może stanowić prawdziwy przełom w rozwoju światowej farmacji”.

Marcin Szumowski podkreślił, że firma OncoArendi Therapeutics od początku była budowana na fundamentach światowej klasy chemii medycznej, która, w połączeniu z biologią, rozwija unikalne terapie. Jego zdaniem potwierdza to zawarta pod koniec 2020 r. umowa z firmą Galapagos- NV, wiodącą europejską spółką biotechnologiczną. Dotyczyła ona opracowywanej przez OncoArendi Therapeutics cząsteczki OATD-01, pierwszego w swojej klasie tzw. inhibitora chitynaz, substancji, która ma leczyć m.in. idiopatyczne włóknienie płuc. Całkowita wartość umowy, określającej warunki wyłącznej licencji na dalszy rozwój kliniczny i komercjalizację cząsteczki OATD-01, wyniosła 322 mln euro.

„Od początku wybieraliśmy cele biologiczne, które są trudne, niezbadane i które jednocześnie mają olbrzymi potencjał kliniczny i naukowy. To podejście ambitne, takie podejście jest niezbędne w odkrywaniu leków przełomowych, które zmieniają dostęp pacjentów do nowych terapii” – mówił Marcin Szumowski.

Wyjaśnił też, że za pomocą środków uzyskanych od inwestorów, z grantów i z przychodów, takich jak transakcja z firmą Galapagos „spółka buduje wartość i tworzy potencjał kliniczny kandydatów na leki. Jednocześnie dążymy do osiągnięcia zwrotów na inwestycji przez akcjonariuszy spółki” – dodał.

Jak poinformował Zbigniew Zasłona, członek zarządu OncoArendi Therapeutics i dyrektor biologii, środki pozyskane z transakcji z Galapagos spółka wykorzystała na rozwój w dwóch kluczowych obszarach: pierwszych w swojej klasie projektów, oddziałujących z białkami oraz rozwoju platformy odkrywania leków małocząsteczkowych modulujących funkcję RNA.

Zasłona podkreślił, że chodzi o odkrycie terapii dla nieuleczalnych chorób oraz poprawienie dostępności do leków. „To nowy i bardzo atrakcyjny obszar, który pozwala na opracowywanie nowych leków tam, gdzie tradycyjne leki oddziałujące z białkami nie mogły być stosowane” – tłumaczył i dodał, że chodzi tu m.in. o rozwój przełomowej platformy RNA, która może być wykorzystywana w terapii wielu nieuleczalnych dotąd chorób.

Jak ocenił Adam Gołębiowski, współzałożyciel i członek zarządu firmy i dyrektor ds. chemii, zawarte porozumienia i współpraca z ośrodkami naukowymi pozwoliły spółce OncoArendi Therapeutics na stworzenie zróżnicowanego portfolio dziesięciu odrębnych programów badawczych, które mogą dać realną nadzieję milionom pacjentów na całym świecie.

„Firma rozwija się zgodnie z przyjętą strategią. Realizujemy portfolio 10 programów, które są na różnych etapach zaawansowanego rozwoju, tak, że w momencie, kiedy jedne z nich przechodzą do kolejnych etapów, inne mogą wejść na ich miejsce. Oczywiście naszym okrętem flagowym jest program chitynazowy ze związkiem OATD-01, ale wszystkie nasze programy nawzajem się uzupełniają i niosą nadzieję milionom pacjentów na całym świecie” – uzupełnił.

Podczas konferencji prasowej przypomniano także o podpisanej przez OncoArendi Therapeutics w połowie 2021 r. umowie z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, gdzie pod kierownictwem prof. Janusza Bujnickiego działa grupa naukowa, która stworzyła unikalne w skali świata algorytmy i oprogramowanie – kluczowe elementy na wczesnym etapie odkrywania nowych leków, celujących w RNA. Pozwala to znacznie przyspieszyć prace nad leczniczymi cząsteczkami z portfolio OncoArendi.

W lutym br. spółka OncoArendi Therapeutics zleciła przeprowadzenie badania klinicznego dla związku OATD-02 – tzn. podwójnego inhibitora arginaz, przeznaczonego dla terapii pacjentów z niektórymi postaciami zaawansowanych nowotworów. W tym badaniu związek OATD-02 zostanie po raz pierwszy podany człowiekowi, co ma pozwolić m.in. na zbadanie bezpieczeństwa, tolerancji oraz aktywności przeciwnowotworowej OATD-02 u pacjentów z chorobami nowotworowymi. W badaniu klinicznym udział weźmie 40 kobiet i mężczyzn – pacjentów kilku szpitali w Polsce.

OncoArendi Therapeutics 11 marca br. zawarła umowę opcji na licencję wyłączną z Uniwersytetem Michigan – współpraca ta ma na celu opracowanie nowych substancji pomocnych w terapiach chorób włóknieniowych.

Firma w najbliższych dniach zacznie funkcjonować pod nową nazwą – Molecure. Komunikacji tej zmiany, także w zakresie identyfikacji wizualnej, towarzyszy hasło przewodnie – „Fate can be altered” (ang. przeznaczenie można zmienić – PAP).

„Przez minione 10 lat odnieśliśmy wiele sukcesów badawczych, stale poszerzamy portfolio projektów. Pracujemy nad tym, aby w przyszłości wprowadzić nowe, skuteczne, wynalezione w Polsce leki na światowy rynek. Rozpoczynamy współpracę z kolejnymi wiodącymi ekspertami, w Polsce i za granicą. Pozyskujemy talenty naukowe z całego świata” – podkreślił prezes Marcin Szumowski.

Spółka OncoArendi Therapeutics posiada swoje laboratoria w Warszawie i Łodzi, od kwietnia 2018 r. jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2020 r. osiągnęła 125 mln skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM