Nauka i technologie

Everbridge łączy siły z liderami technologii, aby zaoferować pozapasmową platformę komunikacyjną do wspierania działań humanitarnych w Ukrainie

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)– Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), światowy lider w zakresie zarządzania zdarzeniami krytycznymi (CEM) i ogólnokrajowych rozwiązań publicznego ostrzegania, ogłosił dzisiaj, że będzie współpracować z Amazon Web Services (AWS), aby zaoferować organizacjom wolontariatu, charytatywnym i pozarządowym, a także lokalnym służbom ukraińskim pozapasmową platformę do komunikacji krytycznej do wspierania działań humanitarnych na Ukrainie. Everbridge, wraz z AWS i innymi liderami technologii, podjął się zaoferowania darmowej platformy komunikacyjnej, która zapewni organizacjom niezawodną metodę dzielenia się informacjami o ryzykach i przekazywania aktualizacji dotyczących zagrożeń dla życia i bezpieczeństwa.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220324005747/en/

Organizacje poszukujące pomocy w zakresie koordynacji i komunikowania informacji do wolontariuszy, pracowników, obywateli i pracowników rządowych mogą zgłaszać się pod adresem ukrainecomms@everbridge.com.

Platforma wykorzystująca rozwiązanie Everbridge Mass Notification, które działa w oparciu o AWS i korzysta z rozległej oferty usług tej platformy, będzie funkcjonować jako źródło komunikatów przesyłające wiadomości SMS, e-mail i głosowe pozwalające na koordynację pomocy. Platforma działa w ramach AWS i wykorzystuje istniejące połączenia bramkowe do operatorów mobilnych SMS i bramki e-mail prowadzone przez Sinch, światowego lidera komunikacji w chmurze i angażowania klientów na urządzeniach mobilnych oraz partnera-agregatora Kaleyra, który jest zaufanym globalnym dostawcą w zakresie platformy komunikacyjnej jako usługi (CPaaS). Rozwiązanie będzie chronione przed atakami podszywającymi się pod wieże komórkowe przez szereg ugruntowanych rozwiązań kontrolnych, zaś Kaleyra i Sinch zgodziły się nie pobierać opłat za przesyłanie wiadomości. Rozwiązanie pozwoli użytkownikom przekazywać scentralizowane komunikaty, które za pośrednictwem centralnego portalu zapewnią personelowi w terenie dostęp do stałych aktualizacji informacji, instrukcji w zakresie koordynacji i alertów.

„Możliwość niezawodnej komunikacji jest kluczowa w świadczeniu niezbędnych usług dla tych, którzy cierpią z powodu trwającego kryzysu w Ukrainie – powiedział dyrektor generalny Kaleyry, Dario Calogero. – Jesteśmy dumni ze współpracy z Everbridge i AWS w ramach naszych wysiłków, by zapewnić te tak potrzebne zasoby osobom, które pomagają Ukraińcom na miejscu” – dodał.

Wśród pierwszych użytkowników rozwiązań w ramach tej współpracy technologicznej jest amerykańska organizacja pozarządowa i rządowa organizacja humanitarna koordynująca ewakuację. Partnerzy Everbridge udostępnią wspólne rozwiązanie także tym swoim klientom, których będzie ono dotyczyć.

„>>Społeczność technologiczna<< stara się zrobić wszystko, co w jej mocy, aby wspierać działania ratujące życie i inicjatywy społeczne w Ukrainie – powiedział Dominic Jones, starszy wiceprezes działu partnerstw i sojuszy w Everbridge. – Jesteśmy dumni z pracy naszych partnerów w zakresie opracowania systemu masowych powiadomień, który pomoże tak wielu organizacjom starającym się jak najszybciej organizować pomoc humanitarną w całej Ukrainie i w sąsiednich krajach, które przyjmują uchodźców”.

Organizacje charytatywne, pozarządowe, rządowe i przedsiębiorstwa, które potrzebują pomocy w koordynacji działań pomocowych lub humanitarnych prosimy o kontakt pod adresem ukrainecomms@everbridge.com. Everbridge utworzy konto użytkownika i zapewni szkolenia w zakresie korzystania z oferowanego rozwiązania. Dzięki wsparciu zespołu i partnerów Everbridge technologia przekazywana jest bez opłat i pozostanie dostępna aż do zakończenia kryzysu.

Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) jest globalną spółką z branży oprogramowania, która zajmuje się opracowywaniem aplikacji korporacyjnych pozwalających na zautomatyzowanie i przyspieszenie reagowania na zdarzenia krytyczne w organizacjach z myślą o bezpieczeństwie ludzi i zachowaniu ciągłości działalności (Keep People Safe and Organizations Running™). Ponad 6100 klientów z 76 krajów polega na naszej Platformie Zarządzania Zdarzeniami Krytycznymi, aby szybko i niezawodnie gromadzić i oceniać dane o zagrożeniach, lokalizować osoby zagrożone i służby pomocowe, automatyzować realizację uprzednio zdefiniowanych procesów komunikacyjnych poprzez bezpieczne dostarczanie do przeszło 100 różnych kanałów komunikacyjnych i śledzenie postępów realizacji planów reagowania podczas sytuacji zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, takich jak ataki z użyciem broni, ataki terrorystyczne, czy trudne warunki pogodowe, jak również podczas kluczowych wydarzeń biznesowych, gdzie może dochodzić do awarii informatycznych, cyberataków, wycofywania produktów lub przerw w łańcuchu dostaw. Więcej informacji na stronie www.everbridge.com, na blogu firmy oraz na Twitterze i Facebooku.

Oświadczenia ostrzegawcze dotyczące wypowiedzi prognozujących

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu postanowień dotyczących programu „Safe Harbor” na mocy Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku, w tym m.in. stwierdzenia dotyczące spodziewanych możliwości i tendencji wzrostowych naszych aplikacji służących do łączności krytycznej i zapewniania bezpieczeństwa korporacyjnego oraz naszej działalności w znaczeniu ogólnym, szans rynkowych, oczekiwań co do sprzedaży produktów, celu utrzymania czołowej pozycji na rynku i zwiększenia zasięgu na rynkach, na których konkurujemy o klientów, a także oczekiwanego wpływu na wyniki finansowe. Niniejsze wypowiedzi prognozujące są aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej i opierają się na bieżących oczekiwaniach, oszacowaniach, prognozach i przewidywaniach, a także opiniach i założeniach kierownictwa. Słowa „oczekuje”, „przewiduje”, „powinno”, „uważa”, „docelowe”, „prognozować”, „cele” „oszacować”, „potencjał”, „przewidywać”, „może”, „będzie”, „mogłoby”, „zamierza”, ich warianty i formy zaprzeczone oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące są związane z ryzykiem i niepewnością, z których wiele stanowi czynniki lub okoliczności poza naszą kontrolą. Nasze rzeczywiste wyniki mogą się zasadniczo różnić od tych wyrażonych lub dorozumianych w wypowiedziach prognozujących ze względu na wiele czynników, w tym m.in. zdolność uzyskania zamierzonych wyników w zakresie produktów i usług i sprostania oczekiwaniom klientów, zdolność do skutecznej integracji oddziałów i składników majątku, zdolność do zdobycia nowych klientów oraz utrzymania i zwiększenia sprzedaży wśród dotychczasowych klientów, zdolność do uzyskania wzrostu sprzedaży aplikacji Mass Notification i/lub zdolność do zwiększenia sprzedaży innych aplikacji, zmiany na rynku ukierunkowanej i kontekstowej łączności krytycznej lub jego otoczeniu regulacyjnym. Ponadto nasze oszacowania możliwości rynkowych i prognozy wzrostu rynkowego mogą okazać się nieprawidłowe; nie udało nam się osiągać stałych zysków w przeszłości, co może nam się nie udać również w przyszłości. Do pozostałych czynników ryzyka należą długie i nieprzewidywalne cykle sprzedaży dla nowych klientów, charakter naszej działalności, który nieodłącznie wiąże się z ryzykiem związanym z odpowiedzialnością, zdolność do pozyskania, zintegrowania i utrzymania wykwalifikowanego personelu, zdolność do utrzymania udanych relacji z partnerami w ramach kanałów dystrybucji i partnerami technologicznymi, zdolność do efektywnego zarządzania i wzrostu, zdolność do reagowania na presję ze strony konkurencji, potencjalna odpowiedzialność w związku z prywatnością i bezpieczeństwem danych osobowych, zdolność ochrony praw własności intelektualnej oraz pozostałe rodzaje ryzyka ujęte w czynnikach ryzyka wymienionych w dokumentach przedłożonych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA („SEC”), w tym m.in raporcie rocznym na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. złożonym w SEC 25 lutego 2022 r. Niniejsze wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji prasowej prezentują nasze opinie na dzień jej publikacji. Nie podejmujemy zobowiązania co do aktualizacji lub weryfikacji wypowiedzi prognozujących w wyniku uzyskania nowych informacji, przyszłych zdarzeń czy z innego powodu. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako odzwierciedlające nasze opinie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

Wszystkie nazwy produktów Everbridge są znakami towarowymi Everbridge, Inc. w USA i innych krajach. Wszystkie pozostałe nazwy produktów lub spółek zawartych w niniejszej informacji należą do ich poszczególnych właścicieli.

Wersja źródłowa w portalu businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220324005747/en/

Źródło: Everbridge, Inc.

KONTAKT:

Everbridge:

Jeff Young

Relacje z mediami

e-mail: jeff.young@everbridge.com

tel. 781-859-4116

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM