Biznes i finanse

ATREM SA (6/2022) Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. na dostawę i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem) niniejszym informuje, że w dniu 25 marca 2022 r. otrzymał informację o wyborze oferty Emitenta przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. (dalej zwana Zamawiającym) na dostawę i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty.

Wartość prac Emitenta ujęta w ofercie Emitenta wynosi 10.576.770,00 zł brutto.

W przypadku zawarcia Umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Emitenta, Emitent poinformuje o tym fakcie w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM