Polityka i społeczeństwo

Europejski startup uruchamia platformę „SPEAK For Ukraine” służącą integracji uchodźców z Ukrainy w całej Europie

LIZBONA, Portugalia, 28 marca 2022 r. /PRNewswire/ — Platforma SPEAK For Ukraine została uruchomiona 12 marca, czyli 16 dni po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, jako odpowiedź na potrzebę integracji już ponad 2,8 milionów ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia kraju.

Platforma łączy wolontariuszy z organizacjami oraz osobami, które po przybyciu do kraju docelowego potrzebują pomocy w przełamaniu bariery językowej i stworzeniu nieformalnej sieci wsparcia. Już w pierwszych dniach funkcjonowania platformy odnotowano setki rejestracji w ponad 60 miastach na całym świecie.

Dzięki platformie, uruchomionej we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Portugalii i Associação Be Human, a także wsparciu Fundação Ageas:

  • uchodźcy z Ukrainy zyskają bezpłatny i łatwy dostęp do grup językowych, w których będą mogli uczyć się języka kraju docelowego, oraz grup wsparcia emocjonalnego, które pomogą im i ich rodzinom w integracji z lokalną społecznością;
  • wolontariusze zyskają możliwość wsparcia uchodźców z Ukrainy poprzez prowadzenie grup językowych, dzielenie się wiedzą na temat lokalnego języka, wsparcie organizacji w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka ukraińskiego lub rosyjskiego na szereg języków;
  • organizacje i społeczeństwo obywatelskie zyskają możliwość kierowania uchodźców do odpowiednich instytucji i punktów wsparcia, jak również rejestracji umożliwiającej kontakty z siecią tłumaczy pisemnych i ustnych działających w ramach wolontariatu oraz będą miały dostęp do grup wsparcia emocjonalnego.

„SPEAK For Ukraine stanowi uzupełnienie realizowanych już przez SPEAK działań mających na celu integrację uchodźców i migrantów w obszarze bariery językowej w różnych miastach na całym świecie, w których platforma jest obecna – powiedział Hugo Menino Aguiar, współzałożyciel i dyrektor generalny SPEAK. – Stworzyliśmy platformę, która służy integracji nie tylko na poziomie jednostek, ale i całych rodzin. Tym samym zapewniamy rodzinom możliwość pokonania bariery językowej i budowy nieformalnej sieci wsparcia w kraju, który ich przyjął, poprzez rozszerzenie naszej społeczności o kraje sąsiadujące z Ukrainą, w których platforma SPEAK jeszcze nie funkcjonuje. Jednocześnie naszym zamiarem jest zagwarantowanie na platformie SPEAK For Ukraine pełnego wsparcia językowego i integracyjnego dla organizacji pracujących z uchodźcami w całej Europie”.

Oprócz długofalowego niwelowania bariery językowej SPEAK For Ukraine skupia się na bardziej doraźnym wsparciu w zakresie potrzeb komunikacyjnych, uruchamiając międzynarodową sieć tłumaczy pisemnych i ustnych, jak również na pomocy psychologicznej dla osób, którego uciekły przed wojną w Ukrainie. Dzięki współpracy z Associação Be Human uchodźcy zyskują nieodpłatny dostęp do wykwalifikowanych grup wsparcia emocjonalnego, które pomogą im przepracować traumatyczne doświadczenia.

„Obecny kryzys humanitarny wymaga wspólnej reakcji ze strony podmiotów publicznych, prywatnych i organizacji społecznych. Kwestią nadrzędną jest stworzenie odpowiedniego ośrodka długofalowego planowania działań obejmujących pomoc doraźną i systemowe wsparcie ukierunkowane na stopniową integrację uchodźców z portugalskim społeczeństwem. Omawiany projekt spełnia wszystkie te kryteria! Warto przy tym nadmienić, że tempo, w jakim zespół TEAM opracował ten konkretny program – mający na celu integrację uchodźców i ułatwienie pracy innym organizacjom udzielającym im pomocy – jest godne pochwały. Jesteśmy dumni, że Fundação Ageas wspiera projekt realizowany przez SPEAK!” – dodał João Machado, przewodniczący zarządu Fundação Ageas.

Odnosząc się do istotnej roli wsparcia psychologicznego, Maria Palha, założycielka Be Human, dodała, że „niewidzialne rany powstałe u osób, które były świadkami wojny i jej doświadczyły, odciskają piętno na całych pokoleniach. Stworzenie programu wsparcia emocjonalnego stało się kwestią nadrzędną w kontekście zapobiegania zespołowi ostrego stresu i zaburzeniom psychicznym w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej”.

Sofia Moreira de Sousa, szefowa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Portugalii podkreśla, że „nauka lokalnego języka, nawiązywanie osobistych relacji i tworzenie sieci wsparcia stanowią niezbędne elementy prawdziwej integracji. I to właśnie udaje się osiągnąć dzięki SPEAK. Komisja Europejska cały czas prowadzi niestrudzone działania na kilku frontach – by zatrzymać tę przerażającą wojnę i poradzić sobie z jej konsekwencjami, jak również by zapewnić ochronę i miejsce do życia tym, którzy szukają schronienia w Unii Europejskiej. Współpraca ze SPEAK For Ukraine rozszerza możliwości prowadzenia działań przez wolontariuszy i wspierania ludzi, którzy zaczynają nowy etap życia, stanowiąc bodziec do podtrzymania fali solidarności Portugalczyków i mieszkańców innych krajów Europy”.

Dodatkowe informacje

Najnowsze wiadomości dotyczące tej inicjatywy dostępne są na stronie speakforukraine.org (PT | EN | UA | RU) lub w mediach społecznościowych pod hashtagiem #SPEAKforUkraine.

SPEAK

SPEAK to ukierunkowany na pozytywne zmiany startup, który powstał w 2014 r. w Portugalii z myślą o rozwiązywaniu problemów wykluczenia społecznego migrantów i uchodźców. Organizacja skupia ok. 52 tys. osób z 23 miast. SPEAK był jednym z laureatów konkursu European Google Impact Challenge i zajął trzecie miejsce w turnieju 2019 Chivas Venture Tournament. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.speak.social.

Media społecznościowe SPEAK Instagram | Facebook | LinkedIn | Twitter

Źródło: SPEAK

KONTAKT:

Harvind Ganase

e-mail: harvind@speak.social

tel. +351 928 141 511

Źródło informacji: PR Newswire

 


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM