Biznes i finanse

M.W. TRADE SA (26/2022) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości:

1. zawiadomienie o osiągnięciu 69,56% ogólnej liczby głosów w Spółce, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), przez Spółkę w wyniku rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy o ofercie i które zostało ogłoszone 27 stycznia 2022 r. („Rozliczenie Wezwania”);

2. zawiadomienie o osiągnięciu łącznie 89,59% ogólnej liczby głosów w Spółce, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie, przez Spółkę oraz Beyondream Investments Limited, jako stron porozumienia, w wyniku Rozliczenia Wezwania.

Treść zawiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM