Biznes i finanse

Komisarz Nicolas Schmit z wizytą w MFiPR (komunikat)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Omówienie postulatów dotyczących transferu środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) do Funduszu Spójności, negocjacje kształtu nowego programu wdrażającego EFS+ w ramach Umowy Partnerstwa oraz pomoc udzielana przez Polskę obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną i zakres wsparcia, którego może udzielić Unia Europejska, zdominowały spotkanie ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Pudy z komisarzem Nicolasem Schmitem. Wizyta komisarza w Warszawie była również okazją do odwiedzenia największego w Europie punktu pomocy uchodźcom z Ukrainy w Nadarzynie. Minister Puda odniósł się do bardzo efektywnych rozmów w zeszłym tygodniu w Brukseli, podczas których udało się uzgodnić wielkość transferu z EFS+ do Funduszu Spójności.

„Dzięki skutecznym negocjacjom transfer ostatecznie wyniesie 2 mld euro, czyli 13,41% wyjściowej alokacji EFS+. Zwolnione w ten sposób środki w wysokości ponad 982 mln euro zostaną włączone do Programów Regionalnych, w zdecydowanej części dla regionów słabiej rozwiniętych” – przypomniał Grzegorz Puda.

Minister wyraził przekonanie, że ten zaproponowany Komisji Europejskiej rozsądny kompromis przyniesie rozwiązanie w postaci oczekiwanej przez Polskę większej elastyczności oraz otwartości na postulaty dotyczące m.in. utrzymania proponowanej przez Polskę alokacji z EFS + na wsparcie szkolnictwa wyższego (747 mln EUR), złagodzenie przez DG EMPL zasad wsparcia EFS+ dla systemu opieki zdrowotnej oraz reformy psychiatrii dziecięcej w Polsce.

Szef Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zaznaczył, że kontynuujemy także negocjacje kształtu EFS+ dla Polski w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Wyraził przekonanie, że prowadzony dialog pozwoli na wypracowanie satysfakcjonujących rozwiązań. Rozbieżności dotyczą one m.in. dodatkowych wymogów koncentracji tematycznej w odniesieniu do kształcenia osób dorosłych oraz finansowania z EFS+ tworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Zdaniem ministra w obliczu znaczących wyzwań migracyjnych związanych z kryzysem na Ukrainie oraz integracją uchodźców kluczowe jest szybkie uruchomienie środków EFS. Jednym z ważniejszych tematów spotkania był kryzys migracyjny i wpływ najazdu Rosji na Ukrainę na zapisy Umowy Partnerstwa. Szef MFiPR zwrócił uwagę na potrzebę budowy na poziomie UE mocnego konsensu politycznego na rzecz wsparcia państw członkowskich, przyjmujących uchodźców z Ukrainy.

„Doceniam wyrażone przez komisarza Schmita poparcie dla działań polskich władz w kontekście kryzysu uchodźczego na Ukrainie” – powiedział podczas spotkania minister Grzegorz Puda. – „Ważne jest dla nas wsparcie finansowe ze środków obecnej i przyszłej perspektywy finansowej UE. Oczekujemy i opowiadamy się za podjęciem przez Komisję Europejską działań, które umożliwią mobilizację wszystkich dostępnych rezerw finansowych w ramach budżetu UE na przeciwdziałanie skutkom obecnego kryzysu humanitarnego oraz skuteczną pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

autor: Anna Bytniewska

ab/


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM