Polityka i społeczeństwo

Prawo.pl: nieodpłatne użyczenie mieszkania może spowodować konieczność zapłaty podatku

Jak informuje Prawo.pl, w sytuacji, gdy podatnik, który jest właścicielem mieszkania, udostępnia mieszkanie osobie na podstawie umowy użyczenia jest zobowiązany do poniesienia opłat podatkowych. Poprzez taką umowę użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy, np. mieszkania, w zakresie przewidzianym umową i przepisami prawa – wyjaśnia Prawo.pl.

Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej i nie może żądać zwrotu kosztów od użyczającego. Zwykłe koszty utrzymania to np. koszty konserwacji, bieżących remontów, drobnych napraw itp. Nie są nimi koszty obciążające dłużnika niezależnie od istnienia stosunku użyczenia (np. podatków, kosztów ubezpieczenia, opłat i innych ciężarów).

Według Prawo.pl dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) stwierdził, że jeżeli biorący w użyczenie ponosi dodatkowe opłaty za użyczającego tytułem opłat czynszowych, które to opłaty użyczający musiałby ponieść bez względu na fakt zawarcia przedmiotowej umowy, to wywoła to określone skutki podatkowe.

Wyjaśnił też, że opodatkowaniu PIT podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia, osiągniętym przysporzeniem majątkowym. Kwota czynszu, która jest ponoszona przez biorącego w użyczenie mieszkanie, z wyłączeniem opłat rozliczanych na podstawie wskazań liczników, stanowi dla właściciela mieszkania przychód i dlatego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z tą oceną nie zgadza się, wypowiadająca się dla Prawo.pl Paulina Biskup, radca prawny w JKP. Legal. W jej opinii dyrektor KIS uznał, że w przypadku umów odpłatnych (wynajmu) kwota czynszu do wspólnoty nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem, a w przypadku bezpłatnej umowy użyczenia kwota przekazywanego do wspólnoty czynszu (z wyłączeniem opłat rozliczanych na podstawie wskazań licznikowych) przychód już stanowi i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

„Zaprezentowane przez dyrektora KIS stanowisko jest zatem wewnętrznie sprzeczne” – podkreśla Paulina Biskup.

Pełen tekst artykułu na: https://www.prawo.pl/podatki/bezplatne-udostepnienie-mieszkania-skutki-podatkowe-pit,514427.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM