Nauka i technologie

Częstochowa: Nowe pracownie dla przyszłych fachowców

Wyposażone w nowoczesny sprzęt potrzebny do nauki zawodu i dostosowane do jakości kształcenia w placówce – takie są nowe pracownie. W uroczystości przecięcia wstęgi udział wzięła dyrekcja, przedstawiciele samorządu lokalnego oraz firm z branży budowlanej.

Dyrektor CKZiU Mariusz Humaj zaprezentował poszczególne etapy modernizacji zaadaptowanego obiektu.
Stan techniczny obiektu byłej stołówki przy ul. Marysia wymagał przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. Pojawił się projekt adaptacji tego budynku na potrzeby kształcenia praktycznego w zawodach branży budowlanej. Opracowana została dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski na kwotę ok. 310 tys. zł. w zakresie niezbędnych materiałów. Środki te zostały zabezpieczone przez Urząd Miasta, natomiast wszystkie prace remontowe zostały wykonane z wykorzystaniem możliwości Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, co jest szczególnie istotne w ramach zajęć praktycznych – przez uczniów pod nadzorem nauczycieli. Pozwoliło to na znaczne obniżenie kosztów prac. W zakres prac wchodziły roboty wewnątrz obiektu, w tym wykonanie w całości nowej instalacji CO/CWU, instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej oraz drzwi, ocieplenie obiektu oraz wykonanie elewacji. Remont zrealizowano w przeciągu ostatnich dwóch lat.

Uczniowie Centrum, wykonując powyższe zadania, mieli możliwość realizacji nauki w rzeczywistych warunkach pracy – podkreślał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, obecny na otwarciu. – Oddany obiekt z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego. Pozwoli też na rozszerzenie dotychczasowej współpracy z wieloma firmami budowlanymi naszego regionu. Ten projekt to przykład kreatywności i udanej współpracy.

Zespół Pracowni Budowlanych stawia na efektywne zajęcia praktyczne, które w połączeniu z wiedzą teoretyczną pomogą uczniom w odnalezieniu się na rynku pracy, gdzie od lat preferowane są kierunki zawodowe.

 


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM