Polityka i społeczeństwo

„Ogarnij hejt” – wspólna akcja Instytutu Lema i ENEA przeciwko przemocy w internecie

Podczas debaty w Centrum Prasowym PAP zaprezentowano też wyniki raportu, który powstał na podstawie danych zebranych od ponad czterech tysięcy osób podczas realizacji projektu. „Filarem działań Instytutu Lema jest walka o bezpieczeństwo przestrzeni cyfrowej – podkreślał dr Maciej Kawecki. – Nasz projekt ma pomóc ogarnąć hejt tym, którzy w obszarze mowy nienawiści są naprawdę sami. Spotkaliśmy się z ponad pięcioma tysiącami uczniów, rodziców, nauczycieli, przekazaliśmy też materiały dydaktyczne, które ułatwiają kontynuowanie tego, co zaczynamy naszymi spotkaniami” – wyjaśniał prezes Instytutu Lema.

W działania Instytutu włączyła się ENEA. „Grupa ENEA to nie tylko wicelider na rynku produkcji energii elektrycznej, ale bardzo uważny obserwator tego, co dzieje się w naszym społeczeństwie – mówiła Anna Lutek, dyrektor PR i Komunikacji w Grupie ENEA. – Szczególnie w okresie pandemii zaobserwowaliśmy wzrost cyberprzemocy. Postanowiliśmy podjąć taką aktywność, która pozwoli wesprzeć młodzież, nauczycieli i rodziców w walce z tym zjawiskiem, nauczyć, jak odpowiedzialnie korzystać z sieci” – zaznaczyła. 

Zdaniem Anny Lutek to zaangażowanie jest naturalną konsekwencją systematycznego realizowania przez firmę działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.  „Na takich firmach jak ENEA spoczywa obowiązek reagowania na to, co dzieje się w społeczeństwie i pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Stwierdziliśmy, że młodzież jest pozostawiona sama sobie i niekoniecznie dobrze potrafi sobie radzić z problemem cyberprzemocy” – uzupełniła. 

Prezes Kawecki poinformował, że każdemu spotkaniu w ramach projektu towarzyszyła anonimowa ankieta z pytaniami, na które odpowiedziało ponad cztery tysiące uczniów. Te odpowiedzi posłużyły do opracowania raportu na temat hejtu, który w liczbach pokazuje z jak ogromnym i złym zjawiskiem mamy do czynienia. Zjawisko to jest na tyle rozpowszechnione, że trzech na czterech uczniów spotkało się z jakąś formą cyberprzemocy, np. wyzywaniem, ośmieszaniem, a nawet szantażem.

„Zaskakiwało mnie, że na każdej lekcji na pytanie czy obserwujesz hejt w świecie cyfrowym, wszyscy zawsze podnosili ręce – zwrócił uwagę Filip Dębowski, trener projektu „Ogarnij hejt”. – Jest to zjawisko tak powszechne i też, dzięki technologiom, zanonimizowane, że staje się takim negatywnie rozumianym papierkiem lakmusowym kondycji naszego społeczeństwa. Więc tym bardziej musimy z nim walczyć” – podkreślał Dębowski i dodał, że projekt jest adresowany do trzech grup odbiorców z tego powodu, by te grupy do siebie zbliżyć.

„Uczniowie deklarują, że spotykają się z hejtem wobec innych, ale nie przyznają się, że hejt dotyczy również ich samych. Wstydzą się, że są ofiarami hejtu i o tym nie rozmawiają – mówił Jakub Płodzich, dyrektor Instytutu Lema. – Jeden na trzech uczniów nigdy nikomu nie powiedział o doznanym hejcie, nawet rodzicom”. 

Raport wskazuje też zatem na kolejny poważny problem – brak komunikacji między młodzieżą a rodzicami w obszarze dotyczącym korzystania z sieci.  Według raportu tylko 8 proc. pytanych często rozmawia z rodzicami na temat zachowania w Internecie. „Dzieci nie wiedzą do kogo mają się zwrócić z takim problemem” – komentował wyniki Jakub Płodzich. 

„Wszystkie badania, które są dostępne potwierdzają, że jest przepaść.  Uczniowie nie widzą partnerów do rozmowy w rodzicach i nauczycielach o tych problemach, które pojawiają się w internecie. Trzeba te tematy systemowo zagospodarowywać w szkole i w domu” – wskazywał Filip Dębowski. 

„Główny komunikat kierowany przez nas do nauczycieli i rodziców jest taki, żeby rozmawiali z dziećmi, sami się edukowali i prowadzili potem edukację cyfrową wobec młodzieży, bo taki jest wymóg naszych czasów” – apelował Jakub Płodzich. 

Bo również edukacja w szkole jest niewystarczająca. Az 31 proc. ankietowanych uczniów uważa, że zajęć na ten temat powinno być więcej. 

„Projekt trwa i będzie trwał. Hejtu jest bardzo dużo, więc wzmagamy nasze działania. Tych spotkań w szkołach będzie więcej, opiekujemy się szkołami dużo silniej. Drugie kilkadziesiąt szkół przeszkolimy w najbliższym czasie” – zadeklarował dr Maciej Kawecki.

„Wierzymy, że to dobry kierunek i rzetelne narzędzie do pracy z młodzieżą. Mamy nadzieję, że takie działania będą prowadzone w kolejnych latach i będziemy mogli wspierać te grupy w walce z cyberprzemocą” – zapewniała też dyrektor Anna Lutek z ENEI. 

Link do raportu https://instytutlema.pl/wp-content/uploads/2022/04/Raport-Ogarnij-Hejt-2022.pdf 

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM