Biznes i finanse

PLAST-BOX SA (14/2022) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku informuje, że na podstawie Uchwały nr 379/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) z dnia 12 kwietnia 2022 roku, powziął informację o podjęciu przez GPW decyzji o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki. Zgodnie z wymienioną wyżej uchwałą, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki oznaczonych kodem „PLPSTBX00016”, z dniem 15 kwietnia 2022 roku nastąpi wycofanie tych akcji z obrotu na Głównym Rynku GPW. Zlecenia maklerskie na akcje Spółki, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 14 kwietnia 2022 roku (włącznie), tracą ważność.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM