Biznes i finanse

M.W. TRADE SA (38/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd M.W. Trade S.A. (Spółka) informuje, że obradujące w dniu 14 kwietnia 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową dwuletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana Krzysztofa Piontka, Pana Dawida Sukacza, Pana Radosława Solana, Pana Bogdana Wasilewskiego oraz Pana Tomasza Mączkę. Nowa kadencja rozpocznie się dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z oświadczeniami powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie wykonują oni działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Noty biograficzne powołanych Członków Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM