Biznes i finanse

COGNOR HOLDING SA (30/2022) Rejestracja zmian w statucie Spółki

Działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Cognor Holding Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poraju („Spółka”) niniejszym informuje, iż uzyskał od pełnomocnika Spółki informację o rejestracji w dniu 16 grudnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy w Częstochowie zmian w Statucie Spółki dokonanych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 listopada 2022 r. („NWZ”).

Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą nr 4 NWZ uwzględniający uchwalone zmiany został przekazany raportem bieżącym nr 26/2022 w dniu 23 listopada 2022 roku i jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM