Biznes i finanse

SFINKS POLSKA SA (8/2022) Aktualizacja informacji nt. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Sfinks Polska S.A.

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Spółka”, „Sfinks”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2021, 19/2021 oraz 28/2021 dotyczących wydania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy postanowienia z dnia 9 marca 2021 r. o zatwierdzeniu układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Sfinks oraz wniesienia przez kilku z wierzycieli Spółki zażaleń na powyższe postanowienie, niniejszym informuje, że w dniu 14 kwietnia 2022 r. Sfinks powziął poprzez elektroniczny portal sądowy informację o oddaleniu tychże zażaleń, tj. wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych postanowienia z dnia 7 kwietnia 2022 w tym zakresie.

Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 7 kwietnia 2022 roku nie podlega zaskarżeniu, wobec czego postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 9 marca 2021 roku o zatwierdzeniu układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Sfinks stało się tym samym prawomocne.

Dalsze czynności związane z wykonaniem układu nastąpią po doręczeniu Sfinks oraz nadzorcy sądowemu ww. postanowienia Sądu Okręgowego, jak i postanowienia o zatwierdzeniu układu w ramach uproszczonego postepowania restrukturyzacyjnego Sfinks ze stwierdzeniem jego prawomocności oraz jego publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM