Biznes i finanse

BORYSZEW SA (12/2022) Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej

Zarząd Boryszew S.A („Emitent”) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 roku spółka zależna od Emitenta – ZM SILESIA S.A. otrzymała decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego (Urząd) w Krakowie z dnia 6 kwietnia 2022 roku określającą zaległe zobowiązanie podatkowe ZM SILESIA SA („ZM SILESIA”) w podatku VAT za I półrocze 2015 roku w kwocie 34,9 mln zł, powiększonej o odsetki należne z tytułu zaległości podatkowych.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu, ZM SILESIA nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach wystawionych przez część kontrahentów, którym zarzucono, że brali udział w łańcuchu transakcji mających na celu dokonanie uszczupleń podatkowych. Jednocześnie Urząd wyraził ocenę, że ZM SILESIA nie można przypisać tzw. „dobrej wiary”, która pozwoliłaby jednak utrzymać prawo do odliczenia podatku naliczonego, pomimo wystąpienia nieprawidłowości podatkowych na wcześniejszych etapach spornych dostaw.

Przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. W związku z odmienną oceną powyższych okoliczności Spółka skorzysta z dostępnych rozwiązań odwoławczych celem zakwestionowania powyższej decyzji Urzędu.

Informacje o toczącym się postępowaniu podatkowym wobec ZM SILESIA były zawarte w raportach okresowych Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM