Biznes i finanse

LIVECHAT SOFTWARE SA (5/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/23

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/23 (1 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2023 r.)

Raport okresowy za rok obrotowy 2021/2022

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2021/22 – 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Spółki informuje że, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego.

Raporty okresowe za rok 2022/23:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022/23 – 25 sierpnia 2022 r.

Skonsolidowany i jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2022/23 – 22 listopada 2022 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022/23 – 28 lutego 2023 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować osobnego raportu kwartalnego za II kwartał 2022/23 roku.

Ponadto Spółka informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych zawarte będą kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

Dodatkowo Spółka publikuje informacje dotyczących wstępnych szacunkowych danych dot. skonsolidowanych przychodów Spółki w poszczególnych kwartałach. Intencją Spółki jest przedstawienie powyższych danych najpóźniej do trzeciego dnia roboczego po zakończeniu odpowiedniego kwartału.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM