Biznes i finanse

ERBUD SA (33/2022) Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 01-07-2022 roku otrzymał podpisany z PKO BP S.A.

Aneks nr 21 do Umowy kredytowej z dnia 30 czerwca 2009 roku.

Na mocy niniejszego Aneksu Emitent może korzystać z linii wielocelowej w wysokości 70 mln zł (kredyt w rachunku bieżącym oraz linia na gwarancje bankowe) w tym możliwość zaciągnięcia długu do kwoty 20 mln zł.

Zapadalność linii przypada na dzień 30-06-2023 roku.

Co do roku poprzedniego wzrosła wartości linii wielocelowej o 20 mln zł tylko na produkty o charakterze gwrancyjnym.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM