Biznes i finanse

SYGNITY SA (14/2022) Informacja o warunkowej rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Sygnity S.A. (dalej: „Sygnity”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2022 roku w godzinach wieczornych do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Tomasza Zdunka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Sygnity ze skutkiem na pierwszy dzień następujący po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez TSS Europe B.V. w dniu 22 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji w kapitale zakładowym Sygnity S.A. (dalej: „Wezwanie”). Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Emitent równocześnie przypomina, że zgodnie z umową inwestycyjną zawartą z Cron sp. z o.o., Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i TSS Europe B.V. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2022) Wezwanie zostało ogłoszone z zastrzeżeniem warunków obejmujących m.in. podjęcie przez walne zgromadzenie Spółki uchwał w sprawie odwołania dotychczasowych członków rady nadzorczej Spółki oraz powołania nowych członków rady nadzorczej wskazanych przez TSS Europe B.V.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM