Biznes i finanse

BANK HANDLOWY SA (13/2022) Informacja o dacie dywidendy i dacie wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 7/2022 z dnia 15 marca 2022 r. i nr 8/2022 z dnia 24 marca 2022 r. dotyczących proponowanego podziału zysku netto za rok 2021, Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie proponowanej daty dywidendy i daty wypłaty dywidendy.

Zarząd Banku zaproponował termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 1 lipca 2022 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 9 lipca 2022 roku (dzień wypłaty dywidendy). Powyższa propozycja Zarządu Banku zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu, w celu podjęcia uchwały.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM