Biznes i finanse

BIOTON SA (5/2022) Rezygnacja osoby nadzorującej Bioton S.A.

Zarząd BIOTON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pani Yuhong Geng rezygnację ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Powodem rezygnacji jest chęć skupienia się na dodatkowych obowiązkach zawodowych u obecnego pracodawcy.

Zarząd Spółki pragnie podziękować Pani Yuhong Geng za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM