Biznes i finanse

EKG: pociągi jeżdżące ponad 200 km/h łączące polskie regiony i pociągi wodorowe na liniach niezelektryfikowanych to bardzo realna perspektywa

Infrastruktura transportowa, w tym stale zyskujące na znaczeniu kolejnictwo, była tematem jednego z pierwszych paneli dyskusyjnych na tegorocznym Europejskim Kongresie Gospodarczym. Stanowi ona swoisty krwiobieg gospodarki państwa, decydujący o jej konkurencyjności i odporności na kolejne kryzysy.

„W ciągu trzech dekad osiągnęliśmy olbrzymi postęp w jakości i dostępności kolei, w czym firma Alstom, producent powszechnie znanych, pierwszych w Polsce pociągów dużych prędkości Pendolino, miała swój znaczny udział, wszyscy słyszeliśmy o >>efekcie pendolino<<, szybka i komfortowa podróż zachęciła wielu pasażerów do podróży koleją. Przed nami jednak wciąż wiele pracy – zarówno zielona transformacja, jak i uwarunkowania geopolityczne, takie jak wojna w Ukrainie, wymuszają na rynku kolejowym ciągłe zmiany w kierunku innowacji” – podkreślił Sławomir Cyza.

W ostatnim Rankingu Konkurencyjności, dokumencie przygotowywanym co pięć lat przez renomowaną organizację doradczą Eight International, Polska awansowała aż o 31 miejsc, jeśli chodzi o ocenę jakości infrastruktury transportowej. Pozytywne zmiany na polskich torach widoczne są gołym okiem – a kolejne lata przynieść mają prawdziwy, technologiczny przełom.

„Polska jest piątym co do wielkości producentem wodoru na świecie. Popyt na ten rodzaj paliwa stale rośnie i wodór może stać się opłacalnym, czystym oraz ogólnodostępnym źródłem energii. Mamy realną szansę wykorzystać ten trend, szczególnie ze mamy już gotowy działający od kilku lat w ruchu pasażerskim – pierwszy na świecie pociąg wodorowy Coradia iLint” – zaznaczył Artur Fryczkowski, wiceprezes i dyrektor sprzedaży i rozwoju biznesu Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich.

Elementy tego pierwszego na świecie pociągu wodorowego, między innymi poszycia nadwozia, są produkowane w chorzowskiej fabryce koncernu. Firma posiada w Polsce 11 zakładów i zatrudnia ponad 4 tys. pracowników, co czyni nasz kraj największym centrum produkcyjnym Alstom w Europie Środkowej i Wschodniej. Ilustruje to, jak istotnym elementem gospodarki jest kolejnictwo stanowiące jedno z jej kół zamachowych.

„Jak pokazuje doświadczenie, nowe, zwłaszcza szybkie połączenia kolejowe są impulsem do rozwoju gospodarczego regionów i kraju. Ponadto każda nowa technologia, każda innowacja przynosi kolejną – zauważył Sławomir Cyza. – Dlatego, poza wykorzystaniem wodoru, który jest dodatkowym narzędziem do walki z wykluczeniem komunikacyjnym, gdyż pociąg wodorowy może przejechać 1000 km po torach bez trakcji elektrycznej, koncentrujemy się przede wszystkim na rozwoju systemu Kolei Dużych Prędkości. Połączenie wszystkich regionów Polski pociągami pędzącymi ponad 200 km/h to nie żadna utopia, ale coraz bardziej realna perspektywa” – dodał.  

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomiczno-biznesowych w Polsce. W dniach 25 – 27 kwietnia, podczas 150 sesji z udziałem tysiąca prelegentów, poruszane są najbardziej aktualne tematy istotne dla rozwoju gospodarki kraju, regionu i całego kontynentu.  

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM