Polityka i społeczeństwo

Centrum Informacyjne Senatu: Obchody Dnia Polonii w Irlandii z udziałem Marszałka Senatu RP wraz z delegacją (komunikat)

Centrum Informacyjne Senatu informuje:

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z delegacją, złożył w dniach 29-30 kwietnia br. wizytę w Irlandii. Wraz z Marszałkiem do Dublina przybyli senatorowie Alicja Chybicka, Jolanta Hibner, Jadwiga Rotnicka, Lidia Staroń i Wojciech Ziemniak oraz Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski.

W drugim dniu wizyty delegacja Senatu RP pod przewodnictwem Marszałka spotkała się z mieszkającymi w tym kraju rodakami i wspólnie obchodzili Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Przed południem w szkole polonijnej w Dublinie – Polskiej Akademii Wiedzy – senacka delegacja uczestniczyła w uroczystej akademii, która została zorganizowana dla uczczenia Dnia Polonii i Polaków za Granicą, Dnia Flagi i święta Konstytucji 3 maja. Przygotowano program artystyczny, w ramach którego dzieci recytowały wiersze, zaprezentowały polskie piosenki i tańce oraz taniec irlandzki.

W trakcie uroczystości Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki wygłosił przemówienie, w którym przypomniał, że święto Polonii i Polaków mieszkających za granicą ma już 20 lat, a jedną z misji Senatu RP jest opieka nad rozproszonymi po świecie rodakami. Wyraził uznanie, że placówka w Dublinie działa tak prężnie dzięki staraniom dyrekcji i nauczycieli oraz zaangażowaniu rodziców, przy współpracy polskiej ambasady. Marszałek podkreślił, że choć – na skutek decyzji politycznych – Izba Wyższa polskiego parlamentu nie dysponuje już środkami finansowymi na pomoc Polonii, mimo to stara się wspierać działania polonijne w ramach swoich możliwości. Wyraził także wdzięczność za życzliwość władz edukacyjnych Irlandii wobec szkół polskojęzycznych, która, jak zauważał, „bardzo spaja nasze narody”. „Doceniamy wspólny wysiłek nauczycieli, uczniów i rodziców, który napawa nas dumą. Cieszymy się, że – pełni szacunku dla ziemi, na której mieszkają – pamiętają również o swoich korzeniach” – zaznaczał prof. Grodzki.

Dyrektor szkoły Małgorzata Rosek podczas spotkania kładła nacisk na szczególny charakter szkoły polonijnej, do której uczniowie uczęszczają dodatkowo, w soboty, poświęcając swój wolny czas. „To jest szkoła narodowa, to pewna wspólnota i ośrodek kultury, zarówno dla dzieci, jak i rodziców” – podkreślała.

Kolejnym punktem programu wizyty Marszałka Senatu w Irlandii było złożenie kwiatów pod pomnikiem Constance Markievicz, irlandzkiej działaczki niepodległościowej i społecznej, żony polskiego artysty Kazimierza Dunin-Markiewicza, w parku St. Stephen’s Green.

Następnie delegacja Senatu spotkała się z przedstawicielami najstarszych organizacji polonijnych w Irlandii, zrzeszonych w Domu Polskim w Dublinie. Podczas spotkania Marszałek ogłosił zawiązanie się Senackiej Grupy Przyjaźni Polsko-Irlandzkiej, której założycielami są senatorowie wchodzący w skład delegacji, a jej przewodniczącą została senator Jolanta Hibner. Prof. Grodzki wyraził przekonanie, że przyczyni się to do wzmocnienia relacji między państwami. Podkreślił, że ma nadzieję na aktywną współpracę, zwłaszcza ze względu na fakt, że polska diaspora jest w Irlandii bardzo liczna. Mówił, że Dom Polski w Dublinie od przekroczenia progu wywiera bardzo dobre wrażenie, a jego działalność wzbudza podziw. Marszałek podziękował za możliwość spotkania się w ciepłej i kameralnej atmosferze. „Tu się czujemy trochę jak z wizytą u dawno niewidzianych przyjaciół” – podkreślił.

Dr Janina Lyons, prezes Ogniska Polskiego, mówiła, że budynek Domu Polskiego został zakupiony w 1986 roku. Od tego czasu organizacja działa bardzo prężnie, a w jej funkcjonowanie zaangażowani są nie tylko Polacy, lecz także Irlandczycy. Krystyna Pycińska-Tylor, prezes Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, mówiła o lekcjach języka polskiego i działaniach, dzięki którym udało się pozyskać środki na remont części budynku. Wspominała, że obecnie działalność Domu Polskiego znacznie ograniczyła pandemia. Z kolei dr Jarosław Płachecki, prezes Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, mówił o zmniejszeniu zaangażowania młodych Polaków w działalność organizacji polonijnych. Wśród przyczyn wymienił powrót części rodaków do Polski, koncentrowanie się młodej emigracji głównie na pracy czy fakt, że w Irlandii Polonia skupia się obecnie w wielu mniejszych organizacjach.

Kulminacyjnym punktem wizyty Marszałka Senatu RP i delegacji senatorów w Irlandii były uroczyste obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Ambasadzie RP w Dublinie. Zebrani goście minutą ciszy uczcili pamięć ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę. „Obchodzimy dwudziestolecie Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Jest to święto połączone z Dniem Flagi, lecz przede wszystkim kontynuacja tradycji przedwojennego Dnia Opieki nad Polakami na Obczyźnie, który ustanowił Senat II RP” – mówił w trakcie spotkania Marszałek Senatu. Jak zaznaczał w swoim przemówieniu: „Senat jest moralnie zobowiązany do sprawowania opieki nad Polonią. Niezwykle cieszy nas, że nasi rodacy, którzy przyczyniają się do dobrobytu tej ziemi i budują wizerunek Polaka jako fachowca, w sercu noszą polskość”. Marszałek Senatu podziękował Polonii za pomoc świadczoną uchodźcom z Ukrainy. „Wizyta w Buczy zmieniła mój pogląd na świat i utwierdziła mnie w przekonaniu, że ta wojna musi się skończyć zwycięstwem wolnego świata. Dlatego tak ważne jest, byśmy pozostali zjednoczeni” – przekonywał. Na koniec prof. Grodzki zaprosił zebranych gości do Warszawy. „Prowadzimy formułę Senatu otwartego” – podkreślał.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony jest 2 maja. Został ustanowiony z inicjatywy Senatu RP w 2002 r. w uznaniu wkładu Polonii w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i pomocy udzielanej krajowi w najtrudniejszych momentach historii.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ mkr/ mhr/


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM