Biznes i finanse

BUDIMEX SA (26/2022) „Budowa nowej siedziby i zagospodarowanie terenu PSE S.A. w Radomiu” – unieważnienie czynności wyboru

Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 13/2022 z dnia 28.02.2022 r. zawiadamia o powzięciu informacji o unieważnieniu czynności, o której mowa w ww. raporcie.

Zawarcie przez Budimex S.A. umowy na dotychczasowych warunkach zmuszałoby Budimex S.A. do realizacji inwestycji zgodnie z ofertą złożoną 29.11.2021 r. – czyli na warunkach istotnie odbiegających od obecnej sytuacji rynkowej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM