Biznes i finanse

3R GAMES SA (3/2022) Asymilacja akcji Emitenta z akcjami będącymi w obrocie giełdowym

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki 3R Games S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 Spółki z dnia 2 lutego 2022 r., informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu w dniu 3 lutego 2022 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oświadczenia nr 124/2022, zgodnie z którym KDPW postanowiło dokonać w dniu 9 lutego 2022 r. asymilacji następujących akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez KDPW kodem „PLGRNKT00035”: 8.549.046 akcji serii D, 2.417.912 akcji serii E, 2.000.000 akcji serii G, 5.550.542 akcji serii H, 6.000.000 akcji serii I, 9.500.000 akcji serii J oraz 32.137.880 akcji serii K, z pozostałymi akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLGRNKT00019”. Tym samym spełnił się warunek, o którym mowa w uchwale nr 105/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, G, H, I, J i K Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM