Biznes i finanse

CCC SA (7/2022) Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za I kwartał 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CCC S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2022 roku (luty 2022 – kwiecień 2022) oraz wartości porównawcze za I kwartał roku 2021 (luty 2021 – kwiecień 2021).

Zastrzeżenie: Spółka informuje, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu i mogą różnić się od ostatecznego wyniku finansowego GK CCC za I kwartał 2022 roku, który będzie znany po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM