Biznes i finanse

NuScale Power zakończyło fuzję ze Spring Valley Acquisition Corp. stając się pierwszym i jedynym na świecie notowanym na giełdzie dostawcą rewolucyjnej technologii małych modułowych reaktorów jądrowych

PORTLAND, Oregon –(BUSINESS WIRE)–NuScale Power, LLC (“NuScale” lub „spółka”), wiodący w branży dostawca własnej, innowacyjnej i zaawansowanej technologii małych, modułowych reaktorów jądrowych (“SMR”), ogłosił dzisiaj zakończenie ogłoszonej wcześniej fuzji ze Spring Valley Acquisition Corp. (NASDAQ: SV, SVSVW) („Spring Valley”), spółką specjalnego przeznaczenia zajmującą się przejmowaniem innych spółek. Połączona spółka będzie działać pod nazwą NuScale Power Corporation, a jej akcje i warranty będą dostępne na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych („NYSE”) od 3 maja 2022 r. odpowiednio pod symbolami „SMR” i „SMR WS”.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220502005796/en/

Połączona spółka, której oczekiwana wartość ma wynieść ok. 1,9 mld dolarów, zapewni istotny napływ kapitału, który pomoże zwiększyć skalę i przyspieszyć komercjalizację zaawansowanej technologii SMR. Akcjonariusze Spring Valley zatwierdzili transakcję podczas nadzwyczajnego spotkania w dn. 28 kwietnia 2022 r.

„Misja NuScale zawsze była prosta: opracować bezpieczniejszą, bardziej inteligentną i opłacalną formę zaawansowanej elektrowni jądrowej, zdolną do zaspokojenia szerokiego spektrum przyszłych potrzeb w zakresie energii elektrycznej i cieplnej – od zamiany elektrowni węglowych na bezemisyjne, poprzez wprowadzenie sterowalnych źródeł obciążenia podstawowego aż po zasilanie procesów odsalania wody na skalę przemysłową i produkcję czystego wodoru – powiedział John Hopkins, prezes i dyrektor generalny NuScale. – Dzisiejszy dzień jest dla NuScale historyczny. Stajemy się pierwszą notowaną na giełdzie spółką zajmującą się projektowaniem i wdrażaniem technologii SMR. Jako spółka giełdowa możemy przyspieszać nasze starania, aby pomóc spełniać pilne potrzeby świata w zakresie czystej energii”.

Christopher D. Sorrells, dyrektor generalny Spring Valley, powiedział: „Spring Valley z przyjemnością nawiązuje partnerstwo z NuScale. Z niecierpliwością oczekujemy wstąpienia w tę nową fazę naszej współpracy. Zdywersyfikowany model biznesowy NuScale został zaprojektowany tak, aby zapewnić wyjątkowe wyniki finansowe i tworzyć długoterminową wartość, monetyzować własność intelektualną poprzez sprzedaż NPM i opłaty za odzyskiwanie, z jednoczesnym generowaniem cyklicznych przychodów z kluczowych usług konserwacyjnych w całym cyklu życia elektrowni. Cieszymy się na dalszą współpracę z NuScale w miarę, jak firma zwiększa skalę działania i nie przestaje dążyć do zrewolucjonizowania sektora energetycznego.

Na czele NuScale pozostanie John Hopkins, prezes i dyrektor generalny wraz ze swoim doświadczonym zespołem kierowniczym, który tworzą: Chris Colbert, dyrektor ds. finansowych, dr José N. Reyes, dyrektor ds. technicznych i Dale Atkinson, dyrektor ds. operacyjnych i dyrektor ds. technologii jądrowych. Do Zarządu nowej spółki giełdowej dołączy pan Sorrels, który uzupełni liczny skład doradców o rozległym doświadczeniu w energetyce, inżynierii, zamówieniach i budownictwie.

„Powstałe w 2013 r. konsorcjum Fluor Corporation i NuScale to jedyne konsorcjum, które zrealizowało cele swojego partnerstwa z Departamentem Energii i uzyskało zatwierdzenie projektu przez Amerykańską Komisję Dozoru Jądrowego, jak również zgromadziło szeroką koalicję strategicznych inwestorów, którzy przyspieszą komercjalizację przedsięwzięcia – powiedział Alan Boeckmann, przewodniczący wykonawczy Fluor Corporation i członek Rady Kierowniczej NuScale. – Dzisiejszy kamień milowy to kolejny ważny przełom na drodze ku czystej energii”.

Fuzja przedsiębiorstw przyniosła NuScale dochód ok. 380 mln dolarów, bez uwzględnienia kosztów transakcji. Dochód obejmuje 235 mln dolarów od inwestorów prywatnych w akcje publiczne („PIPE”), w tym DS Private Equity, Nucor, SailingStone Capital Partners, Samsung C&T Corporation i Segra Capital Management, przy udziale sponsora Spring Valley wspieranego przez Pearl Energy Investment Management, LLC.

Obecni strategiczni inwestorzy w NuScale, w tym Fluor, Doosan Enerbility, Samsung C&T Corporation, JGC Holdings Corporation, IHI Corporation, Japan Bank for International Cooperation, Enercon Services, Inc., GS Energy, Sarens and Sargent & Lundy wnieśli 100% kapitału w nowo utworzoną spółkę. Fluor nadal będzie posiadał udziały większościowe w spółce i zapewni NuScale usługi inżynieryjne, zarządzania projektami, administracji i wsparcia łańcucha dostaw,

Doradcy

Usługi doradztwa finansowego dla NuScale i Fluor: Guggenheim Securities, LLC. Usługi doradztwa finansowego i główny doradca w zakresie rynków kapitałowych dla Spring Valley: Cowen. Doradca w zakresie rynków kapitałowych Spring Valley: Wells Fargo Securities. Agenci pośredniczący Spring Valley w związku z ofertą inwestycji prywatnych w akcje publiczne: Guggenheim Securities, LLC i Cowen.

Usługi doradztwa prawnego: Stoel Rives LLP dla NuScale; Gibson, Dunn & Crutcher LLP dla Fluor; White & Case LLP dla agentów pośredniczących; Kirkland & Ellis LLP dla Spring Valley.

NuScale Power

NuScale Power (NYSE: SMR) dąży do spełnienia zróżnicowanych potrzeb energetycznych klientów na całym świecie. Spółka NuScale Power opracowała technologię małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR) zapewniających energię do generowania prądu, ciepła systemowego, odsalania, produkcji wodoru na skalę komercyjną i innych zastosowań ciepła technologicznego.

Przełomowy NuScale Power Module™ (NPM), mały, bezpieczny reaktor wodny pod ciśnieniem, generuje 77 megawaty energii elektrycznej (MWe) i może być skalowany według potrzeb klientów. Dwunastomodułowa elektrownia NuScale VOYGR™-12 może wytworzyć 924 MWe; ponadto, NuScale oferuje również instalację czteromodułową VOYGR-4 (308 MWe) i sześciomodułową VOYGR-6 (462 MWe), a także inne konfiguracje zależne od potrzeb klienta.

Siedziba założonej w 2007 r. firmy NuScale znajduje się w Portland w stanie Oregon, a jej biura w Corvallis (Oregon), Rockville (Maryland), Charlotte (Północna Karolina), Richland (Waszyngton) oraz w Londynie (Anglia). Więcej informacji na stronie internetowej NuScale Power lub na profilach w mediach społecznościowych: Twitter, Facebook, LinkedIn i Instagram.

Fluor Corporation

Fluor Corporation (NYSE: FLR) kształtuje lepszy świat poprzez rozwiązywanie największych wyzwań stawianych przez klientów, z wykorzystaniem światowej klasy doświadczenia. Fluor zatrudnia 41 tys. pracowników, którzy dostarczają profesjonalne rozwiązania techniczne zapewniające klientom z całego świata projekty bezpieczne, przemyślane i efektywne pod względem kosztów. W 2021 r. spółka Fluor wypracowała zysk w kwocie 12,4 mld USD i znalazła się na 196 miejscu w rankingu spółek Fortune 500. Spółka Fluor, której siedziba główna mieści się w Irving w stanie Teksas, od ponad 110 lat świadczy usługi inżynieryjne, związane z obsługą zamówień i budowlane. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem www.fluor.com. Zapraszamy również do śledzenia Fluor na Twitterze, LinkedIn, Facebooku i w serwisie YouTube.

Spring Valley Acquisition Corp.

Spring Valley Acquisition Corp. (NASDAQ: SV, SVSVW) to spółka specjalnego przeznaczenia zajmująca się przejmowaniem innych spółek, założona w celu przystąpienia do fuzji lub innego rodzaju transakcji dotyczącej połączenia spółek z jednym lub większą liczbą przedsiębiorstw bądź podmiotów zajmujących się aspektami zrównoważonego rozwoju, w tym czystą energią i jej składowaniem, inteligentnymi sieciami/efektywnością energetyczną, usługami ekologicznymi i recyklingiem, mobilnością, gospodarką wodną i ściekową, usługami związanymi z zaawansowanymi tworzywami i technologiami. Sponsora spółki Spring Valley wspiera firma inwestycyjna Pearl Energy Investment Management, LLC, z siedzibą w Dallas w stanie Teksas, zajmująca się nawiązywaniem partnerstw z najlepszymi w swojej klasie zespołami zarządczymi dla potrzeb inwestowania w północnoamerykański sektor energii i zrównoważonego rozwoju.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa może zawierać „wypowiedzi prognozujące” w rozumieniu przepisów „Safe harbor” Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. Wypowiedzi prognozujące można rozpoznać po takich wyrażeniach, jak: „szacuje”, „planuje”, „przewiduje”, „prognozuje”, „zamierza”, „będzie”, „oczekuje”, „spodziewa się”, „uważa”, dąży do”, „celuje” lub innych podobnych odnoszących się do prognoz lub wskazujących przyszłe wydarzenia czy trendy i nie dotyczących faktów historycznych. Niniejsze wypowiedzi prognozujące są obciążone wieloma czynnikami ryzyka i niepewności. Faktyczne wyniki mogą znacząco odbiegać od prognozowanych ze względu na szereg czynników. Te i inne wypowiedzi prognozujące należy traktować ostrożnie. Ze względu na znane i nieznane czynniki ryzyka, wyniki NuScale mogą znacząco różnić się od prezentowanych oczekiwań i prognoz. Chociaż NuScale może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki NuScale w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej. Nie należy więc przywiązywać nadmiernej wagi do niniejszych informacji prasowych.

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ANI ŻADEN INNY ORGAN REGULACYJNY NIE SUGERUJE ANI NIE ODRADZA INWESTOWANIA W JAKIEKOLWIEK PAPIERY WARTOŚCIOWE OPISANE W NINIEJSZEJ INFORMACJI. ŻADEN ORGAN NIE PRZEKAZYWAŁ ANI NIE POTWIERDZAŁ TREŚCI OFERTY, CZY TEŻ DOKŁADNOŚCI I ADEKWATNOŚCI ZAWARTYCH W NIEJ INFORMACJI. WSZELKIE OŚWIADCZENIA TEMU ZAPRZECZAJĄCE STANOWIĄ PRZESTĘPSTWO.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220502005796/en/

Źródło: NuScale Power

KONTAKT:

Kontakt w związku z połączeniem przedsiębiorstw

Zapytania inwestorów NuScale:

Gary Dvorchak, The Blueshirt Group dla NuScale

e-mail: ir@nuscalepower.com

Spring Valley Acquisition Corp.:

https://www.sv-ac.com/

Robert Kaplan

e-mail: Investors@sv-ac.com

Zapytania mediów:

Diane Hughes, NuScale

e-mail: media@nuscalepower.com

Barney Gimbel / Max Gross, Finsbury Glover Hering dla NuScale

e-mail: barney.gimbel@fgh.com

e-mail: max.gross@fgh.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM