Biznes i finanse

BORYSZEW SA (20/2022) Uzupełnienie Raportu Bieżącego nr 16/2022 dotyczącego projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zwołanego na dzień 27 maja 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Boryszew S.A. (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości uzupełnienie raportu bieżącego Spółki nr 16/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku dotyczącego projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 27 maja 2022 roku w zakresie projektu załącznika do projektu Uchwały nr 22 (pkt 16 porządku obrad), tj. Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 rok.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM