Biznes i finanse

HUUUGE, INC. (20/2022) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

Huuuge, Inc. („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, (RB 4/2022 oraz RB 9/2022) Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: US44853H1086) jak następuje:

– w dniu 2 maja 2022 r. – 89 957 akcji własnych o łącznej wartości 1 596 640,91 zł, za średnią jednostkową cenę 17,75 zł, stanowiących łącznie 0,11% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

– w dniu 4 maja 2022 r. – 90 081 akcji własnych o łącznej wartości 1 615 197,36 zł, za średnią jednostkową cenę 17,93 zł, stanowiących łącznie 0,11% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

– w dniu 5 maja 2022 r. – 86 737 akcji własnych o łącznej wartości 1 583 449,65 zł, za średnią jednostkową cenę 18,26 zł, stanowiących łącznie 0,10% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz

– w dniu 6 maja 2022 r. – 89 272 akcji własnych o łącznej wartości 1 644 457.67 zł, za średnią jednostkową cenę 18,42 zł, stanowiących łącznie 0,11% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Ipopema Securities S.A.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 2 441 940 akcji własnych stanowiących 2,90% kapitału zakładowego Emitenta i dających 2,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami własnymi nabytymi wcześniej).

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM