Biznes i finanse

BANK HANDLOWY SA (16/2022) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie daty dywidendy i daty wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. i nr 14/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. informujących o dacie dywidendy i dacie wypłaty dywidendy, Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 11 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Banku pozytywnie zaopiniowała przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku propozycji ustalenia terminu prawa do dywidendy na dzień 1 lipca 2022 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2022 roku (dzień wypłaty dywidendy).

Powyższa propozycja zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwały.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM