Biznes i finanse

SYGNITY SA (22/2022) Aktualizacja informacji nt. zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 maja 2022 r. doszło do zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez ten podmiot w dniu 22 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki („Wezwanie”).

W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do raportów bieżących 14/2022 i 15/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. oraz 17/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. Zarząd Spółki informuje, że pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach Wezwania tj. w dniu 14 maja 2022 r., skuteczne staną się warunkowe zmiany w składzie Rady Nadzorczej opisane w ww. raportach bieżących.

Wobec powyższego od dnia 14 maja 2022 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki będą wchodzić: (i) Pan Ramon Zanders; (ii) Pan Ivo van den Heuvel; (iii) Pani Ioana Corutiu; (iv) Pan Johan L.M. Knooren; (v) Pan Rafał Wnorowski; (vi) Pan Raimondo Eggink; oraz (vii) Pan Przemysław Schmidt.

Życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz pozostałe informacje wymagane prawem zostały podane do wiadomości publicznej przez Spółkę wraz z raportem bieżącym 17/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4) w zw. z § 9 oraz § 5 pkt 5) w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM