Biznes i finanse

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (17/2022) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz składu Komitetu Audytu Spółki.

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 maja 2022 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powierzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Aitor Ayastuy Ayastuy oraz funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Iaki Irizar Moyua.

Rada Nadzorcza Spółki powołała także trzyosobowy Komitet Audytu Spółki w skład którego weszli:

1) Pan Michał Markowski – Przewodniczący Komitetu Audytu,

2) Pan Aitor Ayastuy Ayastuy – Członek Komitetu Audytu,

3) Pan Rafael Anduaga Lazcanoiturburu – Członek Komitetu Audytu.

O powołaniu w skład Rady Nadzorczej wszystkich wymienionych wyżej osób Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2022.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM