Biznes i finanse

MLP GROUP SA (9/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 16 maja 2022 roku, dysponowali 17.378.331 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki dzielący się na 21.373.639 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 81,31 %.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 16 maja 2022 roku byli:

1. CAJAMARCA HOLLAND B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów, posiadająca 10.242.726 głosów, co stanowiło 58,94 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 47,92 % ogólnej liczby głosów,

2. THE ISRAEL LAND DEVELOPMENT COMPANY LTD z siedzibą w Bnei-Brak, Izrael, posiadająca 1.933.519 głosów, co stanowiło 11,13 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 9,05 % ogólnej liczby głosów,

3. Thesinger Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, posiadająca 1.771.320 głosów, co stanowiło 10,19 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 8,29 % ogólnej liczby głosów,

4. MetLife OFE z siedzibą w Warszawie, posiadający 1.500.000 głosów, co stanowiło 8,63 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 7,02 % ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM