Polityka i społeczeństwo

15 małopolskich uczelni podpisało porozumienie na rzecz wspierania innowacji poprzez Program Erasmus+

W Zakopanem podczas seminarium „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, organizowanym przez Fundację GAP, zostało podpisane porozumienie o współpracy na rzecz wspierania małopolskich innowacji przez program ERASMUS+. W obecności marszałka województwa małopolskiego – Witolda Kozłowskiego, porozumienie z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskim Korpusem Solidarności podpisali rektorzy i prorektorzy 15 małopolskich uczelni, wśród nich znalazły się krakowskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna, Akademia Wychowania Fizycznego, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Pedagogiczny, Politechnika Krakowska, Akademia Ignatianum, oraz Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

„Mając na względzie bardzo dobrą, wciąż pogłębianą, współpracę samorządu województwa z małopolskimi wyższymi uczelniami, również w ramach Rady Naukowej ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski, chcę dzisiaj po raz kolejny podkreślić, że samorząd województwa ‒ w zakresie przyznanych sobie kompetencji ‒ będzie zawsze aktywnie działał na rzecz rozwijania sieci współpracy, których celem jest lepsza przyszłość naszego regionu – Małopolski i wszystkich Małopolan” – podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Istotą Porozumienia jest współpraca Międzysektorowego Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB z małopolskimi uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kształcenia zawodowego, szkołami oraz podmiotami gospodarczymi. Utworzony przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności InnHUB, ma za zadanie wykorzystać potencjał małopolskich podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki, aby wspierać budowę nowoczesnego systemu kształcenia i wzmacniać rozwój kompetencji zawodowych.

„My rektorzy, jesteśmy świadkami jak wielką rolę Erasmus+ odgrywał i będzie odgrywał w dalszej rzeczywistości, bowiem kolejne pokolenia studentów, doktorantów i pracowników korzystających z Programu Erasmus+ pokazały w praktyce, jak zdobyte doświadczenia przekładają się na poziom naszego nauczania, naszych badań” – zaznaczył prof. dr hab. Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Wyjście poza klasyczne rozumienie możliwości Programu Erasmus+ – a więc mobilności międzynarodowej – zdecydowanie poszerza spektrum możliwości. Wierzę głęboko, że środki z tego Programu przyczynią się do budowania i rozszerzania sieci współpracy międzynarodowej, stworzą warunki do jeszcze większej synergii biznesu z nauką oraz rozwoju i unowocześnienia systemu kształcenia w Polsce” – podkreślił prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ponadto prowadzona przez InnHUB promocja Programu Erasmus+ ma się przyczynić do budowania i rozszerzania sieci współpracy międzynarodowej, synergii biznesu i nauki – a co za tym idzie – składania innowacyjnych projektów edukacyjnych, aby jeszcze lepiej wykorzystywać środki w ramach Programu Erasmus+.

„Będziemy organizować spotkania, na których chcemy pokazać jakie nowości niesie ze sobą Erasmus+, utworzony zostanie też Inkubator dla Liderów, którzy mają stać się w przyszłości inicjatorami innowacyjnych projektów edukacyjnych. Ponadto, do porozumienia zaprosimy przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, aby pokazać jakie możliwości niesie dla nich Program Erasmus+” – tłumaczy Bartosz Stawiarz, dyrektor Biura ds. współpracy z regionami, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Erasmus+ InnHUB Kraków mieści się na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego, w pawilonie C. Nie jest jedynym działającym punktem wsparcia Programu Erasmus+, od niedawna działa również InnHUB w Katowicach oraz młodzieżowy HUB w Lublinie. W całej Polsce działają również Regionalne Punkty Informacyjne prowadzone przez kuratoria oświaty, centra doskonalenia zawodowego czy fundacje.

Źródło informacji: Narodowa Agencja Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

 


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM