Biznes i finanse

VRG SA (18/2022) Podjęcie przez Zarząd VRG S.A. uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej

Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie informuje o podjęciu w dniu 18 maja 2022 r. uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki dywidendowej VRG S.A. z siedzibą w Krakowie” o następującej treści:

Polityka dywidendowa VRG S.A. z siedzibą w Krakowie

Jednym z głównych celów Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) jest dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy. Zarząd Spółki zamierza rekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy zgodnie z niniejszą polityką dywidendową.

Zarząd Spółki zamierza corocznie rekomendować walnemu zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w przedziale między 20% a 70% wartości skonsolidowanego zysku netto wynikającego z zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, przy założeniu, że wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego wyniesie mniej niż 2,5.

Każdorazowo przed przedstawieniem rekomendacji walnemu zgromadzeniu Spółki, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę następujące czynniki:

1. sytuację finansową Spółki i jej grupy kapitałowej,

2. potrzeby inwestycyjne,

3. sytuację płynnościową,

4. perspektywy rozwoju grupy kapitałowej Spółki w danej sytuacji rynkowej i makroekonomicznej,

5. plany akwizycyjne,

6. kowenanty bankowe.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM