Biznes i finanse

EFEKT SA (8/2022) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – korekta treści uchwały

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 15 ust 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [Dz.U. 2018 poz. 757] Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę treści uchwały nr 4 podjętej przez Akcjonariuszy Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami w dniu 16 maja 2022 roku, która została opublikowana raportem bieżącym ESPI nr 8/2022 w dniu 16 maja 2022 roku.

Akcjonariusze dokonali modyfikacji treści proponowanej w załączeniu do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy poprzez zmianę treści § 2 do niniejszej uchwały jednocześnie dotychczasowe brzmienie § 2 otrzymało nr 3 tj. zostało przesunięte do § 3 niniejszej uchwały. Pełna treść uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 16.05.2022 roku w aktualnym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Pozostała treść uchwał opublikowana w komentowanym raporcie nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM