Biznes i finanse

ASSECO BS SA (5/2022) Informacja o kandydatach Asseco Enterprise Solutions, a.s. z siedzibą w Bratysławie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W związku ze zwołanym na dzień 31 maja 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS”), Zarząd Asseco BS działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, informuje o otrzymaniu w dniu 23 maja 2022 roku od akcjonariusza Asseco Enterprise Solutions, a.s. z siedzibą w Bratysławie, posiadającego 15.528.570 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 46,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, zgłoszenia następujących osób jako kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Asseco BS wraz z życiorysami oraz oświadczeniami o zgodzie na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej i zakresie spełniania wymogów stawianych Członkom Rady Nadzorczej:

– Rafał Kozłowski,

– Adam Góral,

– Romuald Rutkowski,

– Zbigniew Pomianek,

– Marcin Murawski

W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS dołącza zgłoszenie kandydatów wraz z ich życiorysami oraz oświadczenia o zgodzie na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w tym oświadczenia o zakresie spełniania wymogów stawianych Członkom Rady Nadzorczej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM