Biznes i finanse

ATLAS ESTATES LTD. (6/2022) Korekta raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 23 maja 2022 r. Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 6/2022 z dnia 24 maja 2022 r.

Korekta raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 23 maja 2022 r. Informacja o Nadzwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Rada Dyrektorów informuje, że do raportu nr 6 z dnia 23 maja 2022 r. nie dołączono załączników w

postaci Listu Dyrektora Atlas Estates Limited, wyjaśnień do wszystkich uchwał, zawiadomienia o

zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz formularzu pełnomocnictwa. Wyżej wymienione

załączniki zostały załączone do niniejszego raportu.

Spółka Atlas Estates Limited (dalej „Spółka”) ogłasza, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

o którym poinformowała w raporcie bieżącym nr 5/2022 z dnia 16 maja 2022 r., odbędzie się dnia 20

czerwca 2022 r. o godzinie 11-00 czasu Guernsey, w siedzibie Spółki, 3rd Floor, 1 Le Truchot, St Peter

Port, GY1 1WD, Guernsey. Zawiadomienie wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz kwestie

związane ze składaniem dokumentów związanych z prawem wykonywania prawa głosu z akcji znajduje

się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd pragnie zapewnić Państwu możliwość wykonywania prawa uczestniczenia w Zgromadzeniu

Akcjonariuszy poprzez głosowanie. Szczegóły dotyczące sposobu oddawania głosu przez pełnomocnika

znajdują się na stronie 3 załącznika do niniejszego raportu.

Więcej informacji, prosimy o kontakt:

Maitland Administration (Guernsey) Limited

Tel +44 (0)1 481 749 360

Guernsey.Office@maitlandgroup.com

Pani Elaine Smeja

Pani Aimee Gontier

Załączniki:

List Dyrektora Atlas Estates Limited, wyjaśnienia do wszystkich uchwał, zawiadomienie o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz formularz pełnomocnictwa

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM