Biznes i finanse

ARCTIC PAPER SA (8/2022) Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Arctic Paper S.A. w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A., zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 r. – załącznik nr 1.

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które nie były uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

1. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za rok 2021” wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta – załącznik nr 2.

2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w 2021 roku – załącznik nr 3.

3. „Polityka różnorodności Zarządu oraz Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A” – załącznik nr 4.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Rozporządzenie Ministra Finansów § 19 ust. 1 pkt 2 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM